maandag 30 december 2013

Ik wens iedereen een goede jaarwisseling! 
Voorzichtig met vuurwerk en andere bubbels :-)

I wish everyone a happy new year !
Be carefull with sparkles - fluid or fireworks!


En tot ziens in het nieuwe jaar
See you in 2014.

tangle groetjes Arja

oh ja, dit is ook weer een stempelafdruk van de 'vloerfoto' - een oranje papier deze keer. Met heel veel verschillende Sakura pennen en fineliners, ook Stabilo.

oh yes, again a stamp print from the 'picture of the floor' - an orange paper this time. With many different Sakura pens and fineliners, also Stabilo.

Stempelen met Zentangle / Stamps with Zentangle

In de kerstvakantie wilde ik met 2 van onze kinderen weer eens stempelen. Ik nam 'natuurlijk' de stempels van http://elefantangle.blogspot.nl/2013/03/stempel-stappen-stamps-steps-2.html erbij. Naast op wit papier te stempelen bedacht ik me dat het vast ook wel een apart effect zou zijn als ik op gekleurd papier zou werken. Zo gezegd, zo gedaan. Dit werden vrolijke prints. Op de foto zie je al het gestempelde materiaal naast elkaar gelegd op onze vloer.
In the Christmas hollidays I wanted to stamp with 2 of our kids. Of course I took the stamps of  http://elefantangle.blogspot.nl/2013/03/stempel-stappen-stamps-steps-2.html for this. Next to making prints on white paper I thought it would be a nice effect when I use the stamps on coloured paper. And I did. These became happy coloured prints. In the picture you see them laying next to each other on the floor spreaded.
Naast het stempelen met de Big&Juicy en een ander merk kleurige stempelkussens, met zwarte en bruine watervaste inkt, bedacht ik me dat ik de stempels ook vast wel in kon kleuren met een viltstift. Dit werden mijn Spectrum Noir alcoholmarkers. Zo kon ik ook meerkleuren-afdrukken maken :-) én delen wit laten. Next to stamping using my Big&Juicy, some other brand with different colour stamp pads, my waterproof brown and black stamp pads, I thought it would be nice too if I coloured the stamps with feltpens. Instead of felt pens I took my Spectrum Noir alcohol markers. So I could make Multi coloured prints too :-) ánd leave parts white.
Het is ondertussen een week geleden dat we gestempeld hebben en ik heb ondertussen 2 afdrukken ingekleurd en getangled. Hiervoor heb ik mijn nieuwe uitgebreide set Gelly Roll gelpennen van Sakura voor gebruikt. Wat een diverse set pennen is dat! Met en zonder glitter, maan'bleke' kleuren, Metallic en ook gouden en zilveren gelpennen met een gekleurde rand. Deze laatste worden "Schaduw" gelpennen genoemd. Vergroot de foto hier rechts door erop te klikken. Ik hoop dat ook dit laatste zichtbaar zal zijn. It is a week ago since we stamped and I tangled and coloured now 2 prints. For this I used my extended set of Gelly Roll gelpens of Sakura.. What a diversity it has! With and without sparkles, pale Moonlight colours, Metallic and also golden and silver gelpens with a coloured edge. These last ones are called 'Shadow' pens. Enlarge the picture with the pens. I hope the last ones I mentioned are to be seen.
Ik koos eerst voor een zalmkleurig blad met een stempelafdruk. Op de vloerfoto midden boven. Eerst tanglede ik Atorm met de bruine Micron 005. Daarna Bumps met roze en oranje Micron 01. Daarna tekende ik met de sepia Micron 01 de tangle Beads. De Bumps heb ik verder ingekleurd met roze en oranje kleurpotloden van Bruynzeel. De Beadlines in het midden heb ik in vakjes om en om ingekleurd met een huidskleurige kleurpotlood en aan weerszijden van de Beadlines lijnen heb ik met bruine kleurpotlood en witte krijtpotlood een schaduwrand en highlight te geven. First I  chose a salmon coloured page with a stamp print. On the 'floor' picture found top middle. First I tangled Atorm with the Brown Micron 005. After that I tangled Bumps with pink and orange Micron 01. Last came Beadlines with the sepia Micron 01. The Bumps I coloured with pink and orange colourpencils of Bruynzeel. The Beads I coloured on both sides of the lines of Beadlines with brown on one side and white on the other side of the line. Brown for the shade and white for a highlight.
De tweede stempelafdruk die ik koos, was het blauwe blad met zwarte stempelafdruk. Ik had knallende koppijn door een lichte vorm van voorhoofdsontsteking. Ik begon met de witte klassieke gelpen van Gelly Roll en een bleke groen van Sakura's Gelly Roll Moonlight. Kelley Kelly had een nieuw patroon Batumber ontwikkeld en die wilde ik wel uitproberen. Ik begon het patroon met de witte en de vormen die het patroon vulde deed ik met de bleek-groene. The second print I chose, was the bright blue paper with black ink-print. I was suffering from a severe headache because of a minor forehead cavity inflammation. I started with a white Classic Gelly Roll and the pale green Moonlight Gelly Roll of Sakura. Kelley Kelly developed a new tangle called Batumber and I wanted to try that. I started the pattern with white bonds and filled it with pale green oval shapes.
De volgende dag ging ik verder en pakte de zwarte Metallic en maakte het patroon Bellaposa uit het boek "Yoga for the Brain" van Sandy Steen Bartholomew Steen - veruit mijn favoriete tangle boek (!!!) - in de overgebleven langwerpige vakjes. De buitenste lege vakjes vulde ik met delen van hetzelfde patroon. De banden van Batumber lichtte ik op met het witte krijtpotlood en de vullingen kleurde ik in met een donkergroen potlood van Bruynzeel. Op de foto links zie je de patronen niet zo best, maar op de scan rechts zijn alle patronen heel goed te zien.
Next day I went on an took my black Metallic Gelly Roll and in the stretched spaces I  made the tangle Bellaposa from Sandy Steen Bartholomers's Yoga for the Brain - my favourite tangle book (!!!). The remaining areas on the outside  filled with parts of the same pattern. The bonds of Batumber I made it lighter with my white charcoal pencil and the Batumber oval shapes I darkened with a dark green pencil of Bruynzeel. On the picture at the left side you cannot see the tangles that good, you can see them better on the scan on the right side.

Mijn hoofdpijn is de loop van de dagen gezakt, mijn verhoging zakt langzaam. Als ik door mag tekenen, zal ook dat vast wel beter gaan worden. My headache is getting less severe now in the couple of days, my temperature is slowly getting more to normal. As long I can draw the next few days, that'll  get better too.

Tangle on, groetjes van greetings from Arja

donderdag 26 december 2013

kerstkaarten maken / making Christmas cardsIn de laatste les (op maandag en dinsdag) voor de Kerstvakantie laat ik altijd kerstkaarten maken. Afgelopen jaren was dat altijd een pop-up kerstboom, maar dit jaar wilde ik met de leerlingen tangelen. Dus ik heb een aantal sets met sjablonen (na-) gemaakt en meegenomen, zodat ik per groepje leerlingen een aantal verschillende sjablonen had: kerstballen, kerstbomen, kertstbellen, sterren en hulstbladeren. In the last lesson (on Monday and Tuesday) before the Christmas hollidays I always let the students make their own Christmas cards. In the previous years I always thaught them a pop-up Christmas Tree, but this year I wanted to tangle. So I made a couple of sets of stencils (some I copied) and took them with me, so the students could choose in the groups where they sit from Christmas balls, Christmas bells, Christmas trees, stars and holly.

Mijn kaart met het rendiertje had ik als voorbeeld meegenomen. In de eerste les heb ik de gestyleerde kerstboom-kaart gemaakt. De volgorde waarin ik de leerlingen liet werken was:
My card with the reindeer I took with me as an example.  In the first lesson I made the styled Christmas tree card. The student had to follow these directions:
  1. strook knutselkarton (ca 10 x 20 cm) door de helft vouwen. De kaart werd zo 10 x 10 cm. A piece of cardboard (approx. 10 x 20 cm = approx. 4 x 8 inch)
  2. sjabloon kiezen Choose a stencil
  3. sjabloon met potlood overtrekken op de buitenzijde van de kaart draw the inline or outline of the stencil with pencil
  4. 4 punten met potlood bij de hoeken van de kaart zetten 4 dots with pencil at the corners of the card
  5. een kader tekenen met potlood draw the border with pencil
  6. het vlak binnen het kader in 3 delen verdelen (horizontaal of schuin als het sjabloon schuin op de kaart was overgenomen). De 2 lijnen van de vlakverdeling mochten door het figuur heen gaan. Divide the area within the border in 3 parts (horizontal or diagonal depending the placing of the stencil). The 2 lines may cross the picture made but also go behind.
  7. Een pen pakken of fineliner en patronen natekenen van het bord in elk van de 3 vlakken één patroon: Knightbridge, Msst en Quipple of Printemps. Pick up the pen or fineliner and draw the patterns from the example made on the schoolboard in each section one pattern: Knightbridge, Msst and Quipple or Printemps.
  8. Schaduwen met potlood - om in Zentangle stijl te blijven. Make the shade with pencil - to keep up the Zentangle style.
  9. Naar wens inkleuren of op een andere manier verfraaien Then colour or embellish it in their own way.
  10. én natuurlijk een wens en afzender erin schrijven. ánd ofcourse put a wish inside and the name of the sender.
Ik had een aantal gouden, koperen en zilveren viltstiften, pennen en potloden meegenomen die onder 'zware bewaking' geleend mochten worden. I took with me a few golden, silver and copper feltpens, pens and pencils which could be used under 'strict supervision'.
De leerlingen gingen lekker aan de slag en daardoor kon ik ook genieten! De meeste leerlingen maakten meer dan 2 kaarten. Over productie draaien gesproken ;-) Van de schoollessen heb ik geen foto's gemaakt, maar.... The student worked good so I could enjoy their work and mine! Most of the students made more than 2 cards. Speeking of production ;-) I didn't take any pictures of the schoolwork, but ....

Deze zelfde kerstkaart-workshop heb ik op de erop volgende woensdag - tijdens Open Kerk-tijd - ook aan een aantal bezoekers uitgelegd en ook zij gingen zeer enthousiast aan de slag. Hiervan zijn onderstaande foto's: The same Christmas cards workshop I did the following wednesday - at the Church Open time - with a few guests and they were enthousiastic joining me. Underneath you will find some pictures of it:


De tekenspullen die ik had meegenomen: stempel-stiften (Colour Express Bruynzeel-Sakura), Pigma pennen 05 (Sakura), HB potloden, Stabilo Fineliners, kleurpotloden en zilveren, gouden en koperen stiften (Sakura), gelpennen (Hybrid gel) en potloden. The gear to draw with I took with me: stamp-pens (Colour Express Bruynzeel-Sakura), Pigma pens 05 (Sakura), HB pencils, Stabilo Fineliners, colour pencils and silver, golden and copper markers (Sakura), gelpens (Hybrid Gel) and pencils. 

Werk in uitvoering door Barbara, Anita en Marjan (en ik deed natuurlijk ook mee): Work in progress by Barbara, Anita and Marjan (and I joined them too ofcourse):

Mijn kerstkaarten na 3 dagen achtereen anderen kerstkaarten te hebben laten maken. My Christmas cards after teaching 3 days to others.

De kaart van Marjan leek geïnspireerd te zijn op het Kerstevangelie van Johannes, dus daar werd rap de tekst bijgezocht:
Johannes 1, vers 5: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Marjan's card seemed to be inspired by the Christmas gospel of John, so quickly the line was  found (translated by me):
John 1, verse 5: The light shines in the darkness and the darkness couldn't conquer it.

Met deze tekst wil ik deze blog dan ook beëindigen, With that line I want to finish this text,

Goede Feestdagen gewenst en tangle-groetjes van Arja
Happy hollidays and tangle-greetings from Arja

maandag 25 november 2013

Journal around the world

Karen Izzi opperde het idee om een Art Journal rond te sturen langs al haar Facebook vrienden, meerendeels tanglelaars. Haar eerste Journal kwam (als vierde op rij) bij mij langs. Karen Izzi came with the idea to send an Art Journal round the world to all her Facebook friends, mostly tangler. Her first Journal came (as fourth in a row) to me.

Het idee van een thema kwam tijdens een kerkdienst toen ik het schrift net thuis had ontvangen. Ik wilde het de zin "Love Life, Live Love" (vertaling: Heb het Leven Lief en Leef de Liefde) meegeven. The sunday after the booklet came to my place the idea of a theme came to me during a service in church. I wanted to give it the line "Love Life, Live Love" (translated with more words, otherwise it is not readable in Dutch).

Ik heb als eerste een boeksel met monotangle Verve gemaakt. Dat was in die tijd een uitdaging van Roy E. Stauffer.
Dit boeksel en andere verwerkingen heb ik toen op een achtergrond van verschillende stukken inpakpapier geplakt. Natuurlijk ben ik wel zo eigenwijs er ook een verwerking voor mezelf van achter te houden, dus ik heb twee 'spreads' gemaakt. Een nederlandse in mijn eigen Art Journal én een engels-talige in de rondreizende Journal. First I made an Altered Text-piece with the monotangle Verve. That was at that time a challenge by Roy E. Stauffer. This Altered Text and other ways to be creative with words I stuck to a background of present packing paper. Ofcourse I am so stubborn to have one 'copy' for myself, so I made two spreads. One Dutch in my  own Art Journal and one English version for the traveling Journal.

De klaprozen rechtsonder op beide 'spreads' heb ik bloemvorm losgeknipt uit het papier en met één stuk laten zitten aan de stengel. Hierachter zitten foamstickers om het een 3D-effect mee te geven. The Poppy under and right on every spread I cut more or less from the page but left it tied to the stalk. Behind it I stuck foampads to give it a 3D-effect.

De manier om de woorden Live, Life, Love in de ene Journal en de woorden Liefde, Leven, Leef en Lief in de andere Journal heb ik op Pop-Art-geïnspireerde manier verwerkt. The way to present the words Love, Life and Love in the one Journal and the words Liefde, Leven, Leef and Lief in the other Journal I did it in a Pop-Art inspired way.
In het engels-talige hart in het vierkant met strikje zit ook het effect van afstoten met behulp van een witte gel- (of glaze-) pen. Hierin heb ik mijn Letraset aquamarkers gebruikt. In the English heart in the square with a tied ribbon I also used the effect of resisting with a white gel (or glaze) pen. In this I used my Letraset Aquamarkers.
In het Nederlands-talige hart heb ik mijn Stabilo fineliners gebruikt en op de pagina een witte Sakura Caligrapher - een Kalligrafiepen. In the Dutch heart I used my Stabilo fineliners and on the page my white Sakura Calligrapher - a calligraphy pen.

Heh heh, nu heb ik eindelijk ook deze reizende Art Journal beschreven. Het was al van 5 juni! Dat is wel erg lang geleden ;-)
Finaly I also made a blog post about the traveling Art Journal. It was way back of june 5th. That is really a long time ago ;-)

tangled groetjes greetings wederom again from van Arja

Geïnspireerde werken juni tot en met november - Inspired works june 'till november

Door drukte ben ik al een tijd niet aan mijn blog toegekomen. Stil gezeten heb ik niet en ik heb ook nog ge-tangled. Hieronder vind je mijn verzameling gemaakte werken tot aan vandaag.
Because of the busy schedule untill now I couldnot fill my blog. I have done a lot, I also tangled. Underneath this you will find my work untill today.
Als je goed kijkt naar de AH-nummers, dan weet je in welke volgorde ik ze gemaakt heb. If you look closely on the AH-numbers you will see in what sequece I made them.

Mijn inzendingen van 'uitdagingen' van Ben Kwok op de Facebook-pagina Ornation Creations.
My entries of 'challenges' of Ben Kwok in the Facebook page Ornation Creations.

 

 Boeksels met Zentangle Altered Text with Zentangle
  
 

  
 

Art Journal - zomervakantie / summer holliday
Op stempelafdukken 4x4 (ca 12x12 cm) en groter
On stamped prints 4x4 (almost 4 x 4 inches) and bigger.


patchwork of tangles


tot ziens een volgende keer weer,
see you next time,

tangle- greetings / - groetjes, Arja

Water ballet

Hansje Brinker-moment
Zaterdag-avond 21u30 wilde ik mijn zoon naar bed brengen. Om nog iets te pakken van een verderweg staande tafel, leunde ik op een wastafel in de slaapkamer van mijn zoon. Het zat al niet stevig vast meer aan de muur, maar nu brak het ook los van de waterleiding. Het gevolg: een spuitende waterleiding. Dus ik snel mijn duim op het gat en na even nadenken mijn zoon de opdracht gegeven zijn duim op de leidingopening te doen. Ik snel naar beneden om de hoofdkraan dicht te draaien, oh ja vergeten: die kon ik niet met de hand dichtdraaien.
Saturday evening I was bringing my son to bed around 21.30 hrs. To fetch something from a table a bit further away, I leaned on a sink bassin in his bedroom. It wasn't stuck to the wall firmly anymore, but now the whole bassin broke off from the water system. Consequence: a hose of water from the water pipe. So I put my thumb in the hole and after a little thinking I ordered my son to do it. I rapidly went downstairs to shut the main supply, oh yes forgot: I couldn't shut it by myself.
Hup, ik snel weer naar boven om het gat zelf weer dicht te houden. De oudste was al snel aan de slag gegaan met handdoeken om de boel droger te maken.
So quickly I went upstairs again and put my thumb in again. The eldest kid was already busy with towels to make the place dryer.
De oudste dochter heb ik toen snel gevraagd een buurman te halen en te vragen of hij de hoofdkraan dicht wilde draaien. De buurman kwam snel en met gereedschap kreeg hij de hoofdkraan moeizaam dicht. Het ging zo moeizaam dat tijdens het draaien de uitsteeksels van hoofdkraan afbraken en hij met een grovere tang de pin moest draaien om de waterleiding geheel te kunnen sluiten.
I asked my eldest daughter to quickly ask our neighbour to ask him to shut the main tap. So he came and with tools he slowly could close the main supply system. But it didn't go very easy, because the projections broke off and the remaining pin had to be turned with bigger tools.

Zoonlief heb ik gevraagd de telefoon te pakken, zodat ik met een natte hand snel naar mijn man kon bellen, want die was op bezoek bij een vriend in de buurt.
I asked my son to get the telephone, so I could call (with my remaining wet hand) my husband who was visiting a friend nearby.
Nadat de hoofdkraan dicht was, vond de buurman tussen zijn spullen gelukkig ook een afsluiting voor de waterleiding van de kraan in de slaapkamer. De hectiek was toen dus voorbij. De kinderen hadden lekkage naar de begane grond goed opgelost door bekertjes te plaatsen waar het water op de grond kwam en ook hier weer met handdoeken en theedoeken de boel droog proberen te houden.
After shutting the main supply system, our neighbour found the right gear to close the water pipe in de bedroom. The hectics were over. The children also managed to solve the leakage to the downstairs livingroom well by placing cups and towels on the floor and cupboards.

Oeps, toen konden we dus helemaal geen water meer gebruiken. Dankzij de buren kregen we in pannen toch een beetje watervoorraad voor de dingen die we nog wilden doen. Zoals het drinken van een warm kopje thee om te ontspannen.
Ai, then we couldn't use the water anymore. Thanks to our neighbours we got water in pans to do the things we wanted to do. Like drinking a cup of tea to relax.
Wij zijn toen verder gegaan met de handdoeken. Mijn man was ondertussen thuis gekomen, dus die hielp ook verder mee en om half 12 was het toch weer redelijk droog in huis. We went on with the towels. My husband had arrived in the meantime and we both dried the place. At 23.30 hrs it finaly was dry again.
Onze zoon heeft de nacht bij zijn zus in haar slaapkamer gelogeerd - dat was dan weer even leuk!
Our son stayed the night in his sister's bedroom - that was fun to do!

De zondag-ochtend om 8u00 ons favoriete installatiebedrijf gebeld voor hulp. Ai, de hoofdwaterkraan mochten zij niet repareren, het zat aan de 'verkeerde' kant van de watermeter. Dus daarna het waterleidingbedrijf gebeld. Rond 9u45 kwam de monteur van het waterleidingbedrijf en die zorgde ervoor dat we om 10u15 gewoon weer kraanwater konden gebruiken. Gelukkig werd alles toen weer 'normaal'.
Sunday morning at 8.00 pm we called our favourite installation company. Oops, the main tap was on the 'wrong' side of the water measurement system. So we had to call the waterworks. At about 9.45 the mechanic came and around 10.15 we could use our normal water supply again. Fortunately everything went back to 'normal'.
De waterschade in de woonkamer blijkt mee te vallen. Het laminaat van de slaapkamer is wel beschadigd, dus daar moeten we nog wat mee. Een nieuwe uitdaging :-)
The water damage in the livingroom seems not so bad. The laminate of the bedroom though has quite some damage, so we have to do something about that. A new challenge :-)

Om de schrik te verwerken ben ik zaterdag-avond begonnen met een Zentangle 'tegel' in mij A6 dummy. Thema werd: waterballet. Natuurlijk gebruikte ik hierbij Tangles met een waterig tintje en heb ik het getekend met een blauwe Sakura Pigma Micron 05. Ik heb hem maandag afgerond door met donkerblauw potlood de schaduwen aan te brengen. 
To release the tension saturday evening when going to bed I started a Tangled 'tile' in my A6 dummy. Theme was: water ballet. Ofcourse I used tangles with a waterish look and I drew them with my blue Sakura Pigma Micron 05. I finished it monday by shading it with dark blue pencil.

Oeps, Ik zie nu dat mijn A6 dummy bijna vol is. En deze tegel was alweer het 197-ste ding wat ik ge-tangled heb. Wauw, op naar de 200!
Oops, my A6 dummy is almost full. And this tile was already the 197th-numbered tangled thing I made. Wow, up to 200!

Zentangle groetjes van Arja. Oh ja, weet je niet ...
Tangled greetings from Arja. Oh, you don't know ....

wie Hansje Brinker is? Lees deze beschrijvingen: http://virtueletochten.noord-hollandsarchief.nl/?pc_id=19&pp_id=97 en nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Brinker

who is Hansje Brinker? Read this story: http://members.chello.nl/m.jong9/map12/hansbrinker.html

woensdag 9 oktober 2013

Geïnspireerde zomer / Inspired summer 1 - Zentangle & ZIA's

Vanaf de meivakantie heb ik zoveel verschillende dingen gedaan, dat ik ze nu maar sorteer per 'soort' werk. De ZIA's van dit bericht zijn allemaal op A6-formaat (ca 10 x 15 cm's). 
Since the holidays in May I did so many different things, that I sorted them on the kind of piece I made. The ZIA's in this posting all are on A6 ( about 10 x 15 cm's, this is about 3.4 x 6 inches).

Het aquarium met de 2 vissen en 2 zeepaardjes heb ik gemaakt op de terugweg van onze favoriete dierentuin. Eerst heb ik de dieren getekend met potlood. Daarna een 'grid' (kruisende lijnen verticaal en horizontaal) eromheen getekend, ook met potlood. Dit heb ik daarna ingetekend met mijn Sakura Micron 01 met verschillende patronen. Afsluitend heb ik de dieren met een rood en blauw potlood (Bruynzeel) ingekleurd met de scrumble-techniek. The aquarium with the 2 fish and 2 seahorses I made on my way back from a visit to our favorite zoo. First I drew the animals with pencil. Then I drew the 'grid' (crossing lines vertical and horizontal) around it, also with pencil. These 'squares' I filled with tangles using my Sakura Micron 01. The last thing I did, was colouring the animals with a red and a blue colour pencil (Bruynzeel) with the scrumble technique.

Tijdens een kerkdienst wilde ik tanglen. Ik zag ineens het patroon van mijn rok en ben dat na gaan tekenen, "Skrt" was geboren. Thuis ben ik het aan gaan vullen met een -tijdens een grote opruiming - gevonden embossing-sjabloon van rozen. Deze heb ik ook met de micron op 2 plaatsen erbij getekend. Daarna aangevuld met 'aura's' en Roas2, Stabilo fineliner-kleur en kleurpotloden. During a service in our church I wanted to tangle. I then happen to notice the pattern on my skirt en started to draw that, "Skrt" was born. At home I filled it with a - during a big cleaning-rush - found embossing stencil with roses. These I drew with the micron on 2 places within the border. Then I filled some space with 'aura's' and Roas2, Stabilo fineliner colour and my colourpencils.

Na de beurs van 6 april 2013 had ik op een A4 de 4 verschillende stempels afgedrukt. Ik heb de stempel over 'enjoy-ing' 'life' uitgekozen om verder te verwerken met tangles. Ik heb het woord "enjoy" als string achter de stempel in schoonschrift geschreven met potlood. Daarna de string met de 05 Micron overgetrokken. In de ruimtes tussen de string heb ik tangles getekend die ik uitgezocht heb op de eerste letter van het patroon. Als laatste heb ik het geheel met potlood geschaduwd. After the big Stamp Event of April 6th 2013 I printed the 4 different stamps on a A4. I chose the stamp about 'enjoy-ing' 'life' to tangle around it. I wrote the word "enjoy" as a string in script behind the stamp with a pencil. Then took my  05 Micron and drew over it. In the spaces made this way I tangled patterns that started with characters from the word "enjoy". The last thing I did was making the shade with a pencil.

De laatste 2 zijn van tijdens de zomervakantie: De letters heb ik getekend met potlood - 2 potloden wel te verstaan. Je kunt ze aan elkaar vast maken met een elastiekje en dan gewoon de letter schrijven. Ik heb achter de letters een kader getekend met potlood. Daarna getangled met de bijgeschreven tangles. De P is van Pannenkoeken-restaurant, waar we - toen ik de tekening begon - gingen eten. Het tekenen met de dubbele potlood is zeker iets wat ik vaker wil gaan gebruiken: het ging zo eenvoudig! These last 2 I made during our summer holliday: The characters I drew with pencil - 2 pencils to be precise. You can tie them together with an elastic cord and then just write the character. I drew a border behind the character. Then tangled the underneath written tangles. The P stands for Pancake restaurant, where we - when I started the drawing - were about to eat. This drawing with a double pencil is certainly something I want to use more often: it was very simple!

tot ziens bij mijn volgend bericht :-) See you at my next posting :-)

tangle groetjes - greetings from van Arja


maandag 30 september 2013

tijd vliegt - nieuwe workshop-data / Time flies- new workshopdates

Tijd vliegt! De zomervakantie is alweer voorbij en de scholen draaien (in Gouda) ook alweer 4 weken (of langer.. ? ). Tijd om de nieuwe workshopdata bekend te maken!
Alle dagen zijn gepland van  10.00 tot 12.00 uur   en    13.00 tot 15.00 uur!zaterdag 12 oktober
-  Basisworkshop + Vervolgworkshop gericht op ZIA's
- 2 x 25 euro per persoon


zaterdag  9 november
- omgekeerde volgorde: Stempels maken vs Escher + 's middags combineren met Zentangle (zowel als Basis- of Vervolgworkshop te gebruiken). De afdrukken met Zentangle gaan lijken op Mandala's maar dan in het vierkant.
- 2 x 25 euro per persoon
zaterdag 30 november,
- Basisworkshop + Vervolgworkshop gericht op Kerst-Zia's : Kerstballen 2D of 3D en/of Kerstkaarten
- 2 x 25 euro per persoon

zaterdag 21 december,
- Basisworkshop + Vervolgworkshop gericht op het tekenen van versierde letters of ook Kerst-gericht? Geef je wens maar door.
- 2 x 25 euro per persoon


zaterdag 4 januari 2014,
- Basis-/Vervolgworkshop: Stempels maken vs Escher + 's middags combineren met Zentangle. 
- 2 x 25 euro per persoon

zaterdag 1 februari
- Basis- en vervolgworkshop, invulling volgt later. Geef je wens door en wie weet kan ik er een toepasselijke workshop van maken: Valentijnsdag misschien?
- 2 x 25 euro per persoon


Alle workshops zijn per deel te b(ez)oeken, behalve de Stempel/Escher-workshop-dagen van 9 november 2013 en 4 januari 2014. Voor die 2 dagen is alleen voor de hele dag in één te boeken.

Ik hoop tot ziens! 
En veel plezier met Zentangle.

woensdag 31 juli 2013

Zentangle combineren met ... / combining zentangle with ...

boekselen:

Boekselen is een Nederlandse vertaling van Altered Text, ofwel Altered Book, ofwel .. nou ja er zijn zoveel benamingen hiervoor maar wel allemaal in het Engels. Loes Vork (Gouda, NL) vertaalde dit werk in of van beschreven en betekende vellen in "boekselen". En dat vind ik wel leuk toepasbaar: in oudere boeken knutselen.
Boekselen is a Dutch translation for Altered Text or Altered Book or ... well, there are so many ways to describe this but they all are in English.  Loes Vork (Gouda, the Netherlands) translated this working in existing books to "boekselen" (literally translated to English it is 'to booksle'). And I do like this saying.

Ik heb ondertussen 2 workshops Boekselen bij haar gevolgd en iedere keer neem ik wel weer nieuwe dingen mee. Natuurlijk mijn eigen boeksels, maar ook leuke combinatie ideeën met Zentangle. Ik werk in een oud tienermeidenroman (uitgave van 1978) over Goud-Elsje (deel 2). I already participated in 2 workshops Boekselen with Loes and every time I take new things with me. Ofcourse my own 'booksles', but also new ways to combine with Zentangle. I work in an old teenage girls roman (printed in 1978) about 'Goud-Elsje' (part 2).

Tijdens de laatst gevolgde workshop op 8 juli j.l. heb ik de volgende pagina's gemaakt naar aanleiding van korte opdrachtjes. During the last workshop I went to on July the 8th I made the following pages doing the exercises Loes gave us:
- kies en omkader een alinea, omlijn daarin een woord, maar daar 'zonnestralen' omheen en kleur de zo onstane vlakken. Choose and draw a frame around a section, choose a word and aline that too. Make sunbeams from the word to the made frame and color the sections between the beams.

- kies en omkader een alinea, vul daarin 'alle' O-tjes en maak van alle ootjes bloemetjes. Ik heb hier verschillende kleuren gebruikt, zodat je een vrolijke pagina krijgt. Zoals je van dichtbij kunt zien (door op het plaatje te klikken) heb ik niet alle O-tjes in de tekst gebruikt. Choose and frame a section with a line, fill 'every' O's and make of every O a flower. I used different colour here, so you'll get a happy page. As you can see in close-up (by clicking on the picture) I did not use every O in the text.


- kies op een pagina een woord, zoek eventueel bijpassende woorden en laat het basiswoord ook op een andere manier op de pagina terugkomen. Hier heb ik het woord ARM gebruikt. Ik zag ook andere woorden die erbij pasten. Dankzij een aanwezig sjabloon heb ik het woord vergroot terug laten komen. Zo kon ik ook de betekenis ARM IN ARM beeldend weergeven. Ik heb aquarel-verf gebruikt voor de achtergrond. Choose a word on a page, look for words that go with it and let the basic word come visible in an other way. Here I use the word ARM. I saw more words that fitted the description. Thanks to a stencil I could enlarge the word. So I could also let the meaning of ARM IN ARM be seen. I used aquarelpaint to fill the background.


- kies op een pagina woorden die je met een wit-pad gaat verbinden tot een zin. Zo verander je de tekst naar een heel andere betekenis. Letterlijk 'Altered Text'. Vul de pagina met bijpassende tekeningen, kleuren of iets anders.
De huisjes heb ik snel gemaakt met een zelfgemaakt sjabloon en waskrijt en een beetje viltstift of fineliner. Ik wil deze pagina nog verder vullen met tangles op de bruine achtergrond. Dus dit is nog werk nog af te maken. Choose a series of words which you line up the words with a white 'path' to a sentence. So  you litterey change the existing text to a new meaning. Litterally Altered Text. Fill the page with drawings, images, colors of other things which accompany the made text.
The houses I made quickly with a self made stencil and wax crayons and feltpens or fineliners. I want to fill the brown background with tangles. So this is work in progress.

Thuis heb ik na de eerste workshop en na de tweede ook weer meer boeksels gemaakt. Deze keer wél in combinatie met Zentangle: At home after the first and the second I made more 'boeksels'. This time I did combine it with Zentangle:

In rood-groen-geel-tinten "Vruchten van de Geest" - een bijbelse term. De letters van de titel heb ik met een rode glaze pen omcirkeld en verbonden. De verschillende woorden die ik hierbij vind passen heb ik met groene glaze pen omlijnd.
Met de glaze pennen heb ik een Cresent Moon basisvorm omheen getekend. Met mijn Stabilo fineliners heb ik daarna de Cresent Moon-tangle afgemaakt door de kleuren beide naar geel over te laten gaan: dus groen, via lichtgroen naar geel en rood via oranje naar geel en zo de hele pagina gevuld. Daarna heb ik met mijn kleurpotloden (Bruynzeel) de aura-lijnen van Crescent Moon door scrumbling / ademend kleuren ingekleurd. In red-green-yellow-colours "Fruits of the Spirit"- a biblical saying. De characters of the title I framed and connected it with a red glaze pen. The words I thought were examples of those fruits I framed them with a green glaze pen. With the glaze pens I drew the basic shape of Crescent Moon round them. With my Stabilo coloured fineliners I went on with the same tangle and let the colours flow from green or red to yellow: so green, became light green and yellow and red became orange and yellow. So I filled the page to the edges. With my ( Bruynzeel) colour pencils I filled the page by scrumbling.Op een andere pagina van mijn boekselboek ging het veel over boeken en lezen. Boekenwurm als ik ben, moest dat zeker een keer ver-boekseld worden. Met een rechthoekige vorm als sjabloon heb ik met potlood boeken getekend. Met fineliner daarna de boeken meer vorm gegeven. In elk getekend boek heb ik letters gezocht die een woord maakten die met een boek te maken hadden én natuurlijk ook nog woorden die erbij passen omlijnd. Uit mijn herinnering (van zo'n 30 jaar geleden) heb ik de Gotische letters getekend met een zwarte Sakura's Calligraphy-pen. Daarna de boeken ingekleurd met kleurpotloden in de kleuren van de regenboog en omlijnd met mijn blender van mijn aquamarkers-set. On another page of my 'boeksel'book the content was about books and reading ("lezen" in Dutch). For as I am a bookworm I had to 'boeksel' that. With a rectangular shape as stencil I drew books with pencil. With my Micron I finished every book. I every book drawn I searched for characters which made a word meaning something with books ánd of course I searched for words which suited the main topic. From my memory (of about 30 years ago) I drew Gothic charaters with my black Sakura Calligraphy pen. Then I coloured the books (scrumbling) with colour pencils in rainbow colours and enhanced the shape on the inside with my aquamarkers blender.


Natuurlijk had de achtergrond dan ook nog wat nodig: Tangles! Elke tangle heb ik gezocht op de betekenis van de naam, waarbij ik een link kon leggen naar hoe ik lezen ervaar. Lezen is voor mij een heerlijke Intermezzo, een Jalouzie naar de buitenwereld dicht trekken, een mistbank (Msst) om me heen, puur genieten (Joy), niet haasten (Hurry) en een brug naar een fantasiewereld van bijvoorbeeld ridders (Knightbridge).  Ofcourse the background was shouting for Tangles! Every tangle I used I searched for it's meaning linked to something I thought fitted my idea of reading. Reading for me is a very pleasant Intermezzo, closing a Jalouzie to the world, having Msst (fog) around me, purely Joy, don't Hurry and it's a bridge to a fantasy world with for instance knights (Knightbridge).


& Art Journalling:
{ Een Art Journal is een soort van dagboek waarin je knipt, kleurt, plakt, tekent met naar wens gemengde technieken - een kunstig dagboek met Scrap-technieken dus. An Art Journal kind of like a diary / journal in which you cut, colour, stick, draw with what ever technique you wish - an artsy journal with Scrap-techniques so to say.}


Natuurlijk kan het verwerken van Boeksels eventueel gecombineerd met Zentangle niet altijd zo blijven. Ik ga ermee verder 'scrappen' tot Art Journal pagina's. Tijdens de tweede workshop heb ik een pagina 1 maal met Gesso ingesmeerd. De woorden die ik vond opvallen heb ik overgetrokken met een Sakura's Micron fineliner 01. Zo werd een woord als VERTROUWEN gevonden in combinatie met andere bijpassende woorden. Vertrouwen is net zo kwetsbaar als een vlinder, dus ik tekende op de pagina ook een vlinder. Deze vlinder was zo wel erg kaal en ik vulde het met enkele tangles. Ofcourse 'boeksels' with or without Zentangle cannot stay that way. I had to scrap on with it to Art Journal pages. During the second workshop I painted one page with Gesso. The words that spoke to me I drew again with my Sakura's Micron 01 fineliner. So I found a word like Trust combining with other words. Trust to me is fragile like a butterfly, so I drew a butterfly on the same page. This butterfly was very empty so I filled it with different tangels.
Nu had ik een tijdje geleden ook een klein kinder-mandala-set op de laatste Koninginnedag-vlooienmarkt gevonden waarin ook een vlinder zat. Op een blaadje had ik de vlinder al eens getekend hiermee. Deze heb ik met enkele van mijn Spectrum Noir 'brights' markers omlijnd. Deze markers heb ik ook gebruikt om met blauwen een 'aura' te maken om de grote vlinder en het ook iets in te kleuren. Beide vlinders heb ik uitgeknipt. It happend to be that I bought a small childrens mandala set on the last Queensday fleemarket in which also appeared a butterfly. On a scrap of paper I had drawn the butterfly. The butterfly on this scrap I outlined the shape with some of my Spectrum Noir 'brights' markers. These markers I also used to colour some peaces of the bigger butterfly. Both butterflies I cut.
Toen kwam ik ooit gemaakt haak-werk tegen in de vorm van bloemen. Dat kleurde mooi bij de vlinder! Dit heb ik dus samen met in verschillende tinten blauw papier tot een 3D-werk geplakt in mijn Art Journal (een dummy in A5-formaat). Then I encountered some crotched work I once have made shaped like flowers. The colours matched the butterfly beautifully! So I combined those too with several shades of blue paper to a 3D work in my Art Journal (dummy A5 size).

Op de naastliggende pagina kon ik verder met vlinders: Op een kleurplaat-achterzijde van een stickervel met vlinders en bloemen heb ik in de vlinders (en een enkele bloem) getangled. Ook had ik pas opnieuw onze printer geïnstalleerd en dan komt er als testpagina een foto uit. Deze was geprint op sticker-foto-papier, dus dan kon ik ook mooi gebruiken. Dit is met zulke bonte kleuren, dat ik er niet persé nog iets anders gekleurd bij hoefde te gebruiken.
De zo gevonden toepasselijke afbeeldingen heb ik samen verwerkt tot een 3D-pagina met schuimstickertjes (van de A C tion ;-) ). On the adjacent page I went on with butterflies as a theme: On a backside of a sticker vellum there were more butterflies and flowers to colour. I tangled some of it. Also I installed our printer again and as a test page I printed a nice picture. I printed it on stick-on photo paper, so I could use that as well.That picture had such bright colours that I didn't have to put something to it with colours also. The so found perfectly matching pictures I combined to a second 3D page with foamtags of a local cheap store (originally from England: the Action).
Hierdoor kan ik nu vrolijk terugkijken op een 'spread' met vlinders en bloemen die voor mij  VERTROUWEN weergeven: So now I can happily (one or two "l"s?) look on a spread with butterflies and flowers which say TRUST:
Zoals je ondertussen vast wel begrijpt vind ik het heerlijk als ik zoveel plat werk kan combineren tot weer iets anders (en 3D-werk) :-) . Kun je je dat voorstellen? As you can understand, I think, right now I enjoy combining 2D work to something else (like 3D) very much. Can you imagine that?

tangle en boekselgroetjes/ greetings from van Arja.