maandag 28 april 2014

Valentijnsdag & Olympische Spelen en DZS Swap / Valentines Day & Olympics and DZS Swap


Een paar thema tangles gemaakt Made some theme tangles:

De eerste rondom Valentijnsdag. Ik zag twee weken van te voren al een uitdaging en thema workshop van een ander langskomen. Dat wil ik ook! Ik gebruikte hiervoor String 039 van Linda Farmers Tangle Patterns site zoals ik ook anderen had zien doen. Er kwamen op datzelfde tijdstip ook een aantal nieuwe tangles op het internet erbij: Sp-eye-rl, Pcock (niet de juiste spelling?) en Perverted Hearts. Vooral die Perverted Hearts trokken mij aan. Het was origineel maar 1 hartje in een groter hart. Ik heb er 4 tot op één plekje zelfs 5 in één kunnen doen :-) Ik heb alle tangles of patronen met de zwarte Micron 01 gemaakt, daarna met kleur Micron (en Stabilo?) fineliners ingetekend. De 'finishing touch' was wederom met kleurpotloden.
First a Valentie. Two weeks before Valentinesday I saw challenges and a themed workshop of another CZT. That's what I wanted to do too! I used String 039 of Linda Farmer's  Tangle Patterns site like I had seen by others. In the same period a few new tangles came by on the internet: Sp-Eye-Rl, a peacock-like-feather-pattern and Perverted Hearts. Especially that last one I had to draw. It was originally only 1 small hart in a bigger one. I even succeeded to put 4 even 5 in one heartshape :-) I drew all tangles or patterns with my black Micron 01, then used the colour Micron (and Stabilo?) fineliners. The finishing touch was again with colourpencils.Verjaardagskaart voor mijn zus, alwaar ook weer de Perverted Hearts terugkomen. Aangezien lichtblauw haar favoriete kleur is, moest dat er zeker in terugkomen. Birthday card for My sisters. In which again Perverted Hearts appeared. And because light blue is her favourite colour, I had to use that in the middle.

Op Valentijnsdag maakte mijn man voor ons gezin een lekkere Valentijnsmaaltijd met in hart-vorm gesneden schijfjes aardappel en winterpeen. De aardappel zijn ook nog es gefrituurd, mummie!! At Valentines day my husband made us a very delicious Valentines meal with heart shaped potatoe slices and carrot. The potatoes also were fried, mjumme!!Voor de Dutch Zentangle Swappers-swap op www.swapbot.com van februari was een monotangle op tegelgrootte de opdracht. Aangezien ik heel erg aan het meeleven was met de Olympische Winterspelen in Sotchi, niet in de laatste plaats omdat veel Nederlandse sporters medailles wonnen bij het schaatsen. Deze oranje-verslaving moest ik natuurlijk wel laten zien. Hierbij gebruikte ik ook de aardig nieuwe tangle van het Zt-hoofdkwartier :-) : Aquafleur. De ontvanger van mijn tegel was er erg blij mee - en ik ben ook blij dat ook deze uitdaging goed gelukt was :-)
For the Dutch Zentangle Swappers-swap on www.swapbot.com of februari the assignment was to make a monotangle on file size. Because I was very much enjoying the Oluympic Winter games in Sotchi, not only because much Dutch athletes won medals at speed skating. This Orange addiction I had to show. For this I user the fairly new tangle of the Zt-headquarters :-) : Aquafleur. The receiver was happy with my tile - and I was happy too with my entry of this challenge.


Hadden jullie trouwens al van heel dichtbij een medaille gezien van de Olympische Winterspelen? Er zitten daar ook zelf tangles in! :-) Did you take a look up close at the Olympic Medals? There are a lot of tangles in it ! :-)

En dat is ook zo voor de Paralympische Spelen in Sotchi This alzo counts For the Paralympic medals :
tangle on!!, Arja

Stempel Workshop januari / Stamp Workshop January

Zaterdag 4 januari 2014 gaf ik een stempel workshopdag. Met wel geteld 1 deelnemer: Mariska. Maar dit drukte de pret in het geheel niet. We hebben samen heerlijk stempels zitten maken en hebben vele afdrukken gemaakt, zoals je hieronder zult zien. 

Eerst ontwerpen op ruitjes papier, daarna uitwerken op rubberplaat van 6 x 6 cm. Die hebben we met Mount-materiaal aan acrylplaten kunnen vastkleven en daarna konden we met de Big & Juicy kleuren-inktkussens en de kleine inkt-kussentjes ons helemaal uitleven.
Zelfs een stempeldoosje hebben we gemaakt. 
Saturday January 4th I gave a stamp workshop day. With no less than 1 participant: Mariska. But it wasn't less fun at all. We stamped together whole heartedly and made many prints, as you will see underneath this text. 
First we designed on grid paper, then we drew the designes on foamplate cut into pieces of 6 x 6 cms. These we mounted with mounting material on acrylic plates and with the Big & Juicy multi coloured inkpads and some smaller colourfull ink pads we went crazy.
We even stamped and made a stamp box.

Na het stempelen kwam het intekenen met tangles. Hiervoor gebruikten we de Micron 01 fineliners in verschillende kleuren, maar ook de Stabilo finleliners .88 en kleurpotloden om te schaduwen had ik staan.
After stamping we tangled and coloured. For this we used the Micron 01 fineliners in different colours, but also Stabilo fineliners .88 and colour pencils for shading.

Ontwerpen: Designing:


De gemaakte stempels, nu kunnen we gaan stempelen! The stamps we made, now off stamping!
Het stempel doosje: The stamp box:En als laatste een serie van een door mij ingetanglede en beschaduwde vierkante Zendala. And as last a series of a tangled and shaded squared Zendala.

tangle- en stempel-groetjes van Arja
Tangling and stamping greetings from Arja

zondag 27 april 2014

het begin van 2014 / start of 2014

Pfoei, wat was dat weer een ander begin dit nieuwe jaar: Vlak voor de Kerstvakantie voelde ik het al aankomen: de Winterdepressie. Direct aan de bel gehangen voor lichttherapie die mij was toegezegd, helaas geen reactie gekregen. In de vakantie ging het redelijk goed op een enkel griepje na - zie ander blogbericht. Pfew, that was a totally different start of this new year: Just before our Christmas holidays I felt it was coming nearer: the Winterdepression. I instantly called for the light therapy which they said I could do. Unfortunately I didn't get any reaction. The holidays went by with not so much damage except for a flu - see different blog posting.
De eerste werkdagen na de vakantie zat ik daardoor zo diep in de put, dat ik nergens zin in had, behalve dan in bed liggen en knorrig overal op reageren. Dat is dan ook te zien aan de keuze van de gestempelde vierkante Zendala's die ik in die week maakte bij het slapen gaan. Lekker donkere keuzes.
The first few days after the holidays I sunk into the depth so that I didn't feel like doing anything except for staying in bed and give grumpy reactions of anything. That is to be seen at the choice of the stamped squared Zendalas I made that week before going to sleep. Nice dark choices.


Dat was natuurlijk geen houdbare situatie, dus wederom gebeld voor lichttherapie. Nu kon ik wel terecht. Dus in de tweede en derde week zat ik elke werkdag 's ochtends 30 minuten voor een koud-licht-bak. Ik moest er zo mogelijk elke minuut een aantal keren in kijken. Ik mocht in die tijd dan wel lezen of schrijven óf ... tekenen! Dat werd dus tanglen. I couldn't keep it that way so again I called for light therapy. Now there was room for me. So in the second and third week every working day I was sitting in front of cold light for 30 minutes. I had to watch at it a few times every minute. In the mean while I was allowed to read or write ór ... draw! That was tangling time for me.

Één van de tekeningen die ik getekend heb, was een groter werk van 18 bij 24 cm om te verdelen tot ATC'tjes van bijna 6 tot ongeveer 9 cm (2,5 bij 3,5 inch) groot. Hier heb ik eerste een hele lange string gemaakt en daarna ben ik de vlakken op een organische manier gaan vullen. De ATC's waren een opdracht voor een swap (een ruil) voor de Dutch Zentangle Swappers via www.swapbot.com. De opdracht was een organische tangle te tekenen op ATC formaat en het moest zwart, groen en wit zijn.
One of the drawings I tangled, was a bigger work of 18 by 24 cm to divide it up to ATCs of about 6 by about 9 cm (2.5 by 3.5 inch). On it I made a large string and in the several parts I tangled organicaly. The ATCs were a challenge for a swap for the Dutch Zentangle Swappers through www.swapbot.com. The assignment was to draw an organic tangle on ATC size and it had to be black, green and white.


Hieronder heb ik ge-experimenteerd met bruintinten die ik tijdens die halve uren heb getekend in etappes. Ik heb dit getekend in mijn A6 dummy. In beide heb ik geen kader getekend, maar in die van 20 en 21 januari AH-226 heb ik vanuit de 4 hoekpunten meteen een lijnenspel (string) getekend. AH-227 heb ik met een dubbele potlood (aan elkaar geklemd met een elastiekje) een string getekend en ben ik tussen die dubbele lijnen gaan tanglen. Ik heb de sepia en de bruin van de Sakura Pigma Micron 01 gebruikt én de lichte en donkere bruin van Stabilo fineliners .88. Het schaduwen heb ik gedaan met een HB potlood. At these ZIAs I experimented in parts with browns during the half hours. I made these in my A6 dummy. In both drawings I didn't use a border, but in the tangle of the 20th and 21st January AH-226 I drew a string directly from the 4 dots in the corners. AH-227 I drew a string directly with a double pencil (attached to eachother with rubber band) and tangle in between the lines. I used the sepia and the brown Sakura Pigma Micron 01 ánd the light and dark brown Stabilo fineliner .88. The shading I did with a HB pencil.Ik vond beide ZIA's zo leuk dat ik ze op foto-papier heb uitgedraaid en ze in witte houten fotolijstjes heb gedaan. Ze staan nu nog steeds (april 2014) op onze dressoir in de woonkamer :-) I liked both ZIAs so much that I scanned them and printed on photo paper and put them in white wooden frames. They are still (April 2014) on our dressoir in our livingroom :-)
Toen ik de dag erna terugkeek, dacht ik dat het misschien wel mooi zou zijn als ik behalve een schaduw in grijs ook met donkerbruin een extra diepte eraan kon geven. En dat werd ook zo. Ik ben hier weer erg blij mee hoe dit gelukt is :-) When I looked back the day after , I thought it would be nice to put an extra shade on it with browns to give it extra depth. And it succeed. I am very happy with how this turned out :-)
In de tussentijd had ik van 'CZT-headquarters' ook de nieuwe Renaissance-tegels binnen gekregen. Die moest ik natuurlijk óók proberen! De tegel is getint, vandaar dat het ook wel een 'tan tile' genoemd wordt. Dit papier komt uit Amerika, net als de zwarte tegels, in plaats van uit Italië zoals de witte tegels. Het is iets dunner en het oppervlakte beschadigd sneller als je er vaker op dezelfde plek overheen tekent. In the meanwhile I got the new Renaissance tiles from 'CZT headquarters'. I had to try them ofcourse. The tile is tan, that's why it is called a 'tan tile'. This paper is coming from America, just like the black tiles, instead of Italy like the white tiles. It is a bit thinner and the surface is a bit more easy to damage if you draw often on the same spot.

Ik heb hier verschillende manieren van tekenen met kleur gebruikt. De tangle Jambalee van Kelley Kelly op de foto bovenaan heb ik met de sepia Micron pen getekend en het donker en lichte schaduwwerk met bruine en witte potloden gekleurd. Dat geeft een mooi en teer effect. De 'Nzeppel rechts onderaan de foto is eerst getekend met ook de donkerbruine sepia Micron pen, maar daarna ingekleurd met de sepia en de bruine Micron én een witte gelpen van Sakura. Dit vette effect is ook errug mooi op de nieuwe tegels. In de Oof links om de lege lus heen heb ik beide soorten van kleuren gecombineerd: de bollen heb ik met kleurpotlood ingekleurd en de stervormige vierkanten met de bruine Micron 01.
Leuk om dit als combi zo te zien. I used different ways of drawing with colours here. The tangle Jambalee of Kelley Kelly on the picture on top I drew with a sepia Micron pen and made the shades with brown and white pencils. This makes a very subtle tone. The 'Nzeppel right on the bottom I drew first with sepia Micron, but after that I filled the shapes with the sepia and the brown Micron ánd a white gel pen of Sakura. This bold effect is beautiful too on this new tile. In the Oof on the left around the empty space I used both ways of colouring: the bulbs I coloured with colour pencils and the star shaped squares with the brown Micron 01. Fun to see how this worked out as a combo.

Tangle groetjes / greetings from van Arja

zondag 6 april 2014

Art Specially Stamp Event 2014, Nijkerk

Wat gezellig was het weer! Veel mensen voor het eerst laten tanglen en ook aardig wat opnieuw ontmoet die er vorig jaar ook op bezoek waren en in meer en mindere mate ervaring hebben. Heerlijk! 
What great to have been there! Many people tangled for the first time and we met quite a few whom we've seen the previous year and were a tiny bit or a lot of bits experienced in tangling. Super!
De grootste verrassing was op zondag 6 april. Rond 11 uur stond ineens onze mede CZT-er Diana Schreur bij onze stand. We wisten dat ze zou komen buurten, maar we hadden haar nog nooit gezien. We raakten gezellig aan de praat over alle materialen die Maria Vennekens en haar man te koop hadden op de stempelbeurs. Wat we niet wisten, is dat 10 minuten later ook onze 5e Nederlandse CZT-er Stella Peters ons opzocht. Daar stonden we dan, 4 van de 5 Nederlands CZT-ers (nr 2 Ellen
Gozeling is op dit moment al in Amerika voor een rondreis met als afsluiting de Tangle U die gehouden gaat worden voor CZT-ers eind april). Het NL-CZT-moment hebben we meteen vereeuwigd :-)
The biggest surprise was Sunday april 6th. About 11 hours our fellow CZT Diana Schreur was at our table. We knew she would come and see, but we had never seen her before. We talked about materials Maria Vennekens and her husband sold at the stamp event. What we didn't know was that 10 minutes later our 5th Dutch CZT Stella Peters checked us out. There we were, 4 of th 5 Dutch CZTs (no. 2 Ellen Gozeling already was traveling in the US with the Tangle U as end event which will be held at the end of April for CZT's). The Dutch CZT moment we pictured to memorize for ever :-)


Enthousiaste groeten van Arja 
Enthousiastic greetings from Arja