zondag 3 maart 2019

Festina Lente 2019

Wat gaat de tijd snel. Het is alweer twee jaar geleden sinds mijn vorig blogbericht. Ik heb veel workshops gedraaid, nu vooral via de Volksuniversiteit Gouda en op uitnodiging in de omgeving. Heerlijk!
Time goes fast!! It is already two years ago since my previous blog. I did do a lot of workshops, especially via the 'Volksuniversiteit Gouda' and on invitations at peoples  homes. I love it!

Afgelopen jaren wilde ik graag de Veertigdagentijd combineren met Zentangle.
Last years I wanted to combine the Lent period with Zentangle.

Dagelijkse tangle-opdrachten worden vanaf 1 oktober door InkTober ingezet met tangle-opdrachten tegenwoordig. Nu volgt daar de laatste jaren ook Zentangle-opdrachten rondom Thanksgiving op, met vanuit Zentangle Inc. vaak de Twelve Days of Zentangle, voor de Advents- en Kerstperiode met bijpassende Project Packs.
In januari draait Anoeska Waardenburg, CZT (Vrij Creatief) Zenuari (hele maand januari tanglen) en daarop volgt Valentangle van Marguerite Samama, CZT (Happy Tangling) voor 1 tot en met 14 februari en ..... daarna val ik altijd in een gat.
Daily tangle prompts begin in October with INKtober since a few years. Zentangle Inc follows with their 'Twelve Days of Zentangle' combined with Project Packs for the Christmas period.
In Januari Anoeska Waardenburg, CZT ("Vrij Creatief") goes on with Zenuari (Zentangle prompts for everyday in Januari) en Valentangle follows by Marguerite Samama, CZT ("Happy Tangling") for 1 up to 14 Februari and .... then there is nothing.

Nu viel me op dat in 2018 de Veertigdagentijd (de tijd van Carnaval tot aan Pasen) direct op Valentijnsdag aansloot. Ik trok mijn stoute schoenen aan en ben in 

november 2017 begonnen met het werken aan een Zentangle project voor deze zgn Vastentijd: Een tijd voor bezinning tot aan Pasen in de Christelijke wereld. Dit is Festina Lente geworden:
Now it occurred to my that in 2018 the Dutch Lent (from Carnival to Easter) started directly on Valentines Day. In November 2017 I boldy started working at my Lent project with Zentangle. It's a period for fastening: a period to reconcile up to Easter in the Christian world. This project became Festina Lente:

Ik was op zoek gegaan of het woord "Lente" ook in andere talen voorkwam. Na lekker ge-Googled te hebben kwam ik, als enige 'hit' uit bij "Festina Lente".
Festina Lente is een oud-Grieks gezegde, ooit door Erasmus opgeschreven in zijn Adagia - het eerste boek met gezegden en spreekwoorden. Deze spreuk betekent "Haast je langzaam". Maar het klinkt ook heel feestelijk dankzij het woord "Festina". Vandaar mijn ondertitel voor dit project: "Vier de Lente en haast je langzaam".

I searched in other languages if the word "Lente" (Dutch for Spring) existed there. Google had only one 'hit': "Festina Lente".
Festina Lente is an ancient-Greec saying, once written by Erasmus in his Adagia - the first book in Western history with sayings and quotes. This saying means "Rush slowly". But it also sounds very feasty thanks to the word Fe


stina. Hence my subtitle of this project: "Celebrate Spring and do rush slowly".

Ik heb een projectboek gemaakt en verkocht die op Etsy in mijn Elefantangle winkel voor een kleine 3 euro. In 2018 hebben een tiental mensen dit projectboek inderdaad gekocht en er werd naar hartenlust getangled en foto's geplaatst in mijn Festina Lente 2018 Facebook-groep.
I made a project book in 2018 and sold it on my Elefantangle Etsy shop for a bit less than 3 Euro's. In 2018 a dozen people did buy the book and tangled wholeheartedly. They posted their pictures in the Festina Lente 2018 Facebook group. 

Ook dit jaar heb ik Festina Lente 2019 gestart. Nu met een gratis prompt-lijst (tangles, strings of Fragmenten) voor elke dag met een projectboek om in de 7 weken van de Veertigdagentijd 7 thema's te belichten en te verdiepen in het tekenen. De bijbehorende Facebook-pagina is http://www.facebook.com/groups/FestinaLente2019
Ook op Instagram ben ik met Elefantangle - ArjadL te vinden sinds kort.
This year again I started Festina Lente 2019. Now the prompt list (with tangles, strings and Fragments) for everyday tangling is for free and it is accompanied by a project book to dive into 7 theme's I worked out to deepen the experience of tangling in the Lent period.
The Facebook page I started for this years Festina Lente is http://www.facebook.com/groups/FestinaLente2019. I on Instagram with Elefantangle - ArjadL not too long now. 
Ik hoop jullie ervaringen met Festina Lente 2019 te zien op Facebook of Instagram of in levende lijve. :-)
I hope to see your experiences with Festina Lente 2019 on Facebook, Instagram or in real life. :-)

Creative tangle love / Creatieve tangle liefs,
Arja de Lange-Huisman, CZT9, Gouda, Nederland/Netherlands