vrijdag 29 maart 2013

monotangle challenges van Roy Stauffer - Mindful Creations

Het duurde wat langer dan gewenst, maar hier zijn mijn 2e , 3e en 4e inzendingen van Roy's monotangle-uitdagingen.

It took a while longer than I wished, but here are my entries voor the 2nd, 3rd and 4th challenge of Roy's monotangle challenges.

Eerst wist ik niet wat ik zou doen met de 2e challenge om Rick's Paradox te gebruiken. Pas toen ik de 3e challenge zag, waarbij de lijnen leken op de vouwlijnen van een peper-en-zout-stel-vouwwerk. Toen wist ik welk 3D-object ik wilde gaan tanglelen. Ik heb 3 variaties gebruikt: 

  • 1e aan de buitenzijde met rechte lijnen, 
  • 2e aan de binnenzijde - rechte lijnen met een bocht aan het eind
  • 3e aan de binnenzijde - lijnen in de vorm van een uitgerekte S.
Toen het af was, was ik niet geheel tevreden. Mijn aquamarkers stonden te trappelen van ongeduld om het een kleur te geven. Vandaar nu het eindresultaat: een peper-en-zout-stel deels in kleur.

First I didn't know what I should do with Roy's 2nd challenge to use Rick's Paradox. Just when I saw the 3rd challenge, in which the lines look like foldinglines of a decisionmaker. Then I knew what 3D-work I wanted to tangle. 
I used 3 variations of Rick's Paradox:
  1. on the outside - straight lines
  2. on the inside - straight lines with a curve at the end
  3. on the inside - lines in the shape of a streched S
When I finished the black and white one I was not satisfied yet. My aquamarkers were shouting to me to give it color. So the end-result became: a decisionmaker partly in color.


Mijn inzending voor de 3e uitdaging is het aangegeven template van Roy. Ik heb 'm ook gevuld met Rick's Paradox. Ik zag zulke leuke dingen ontstaan bij de 2e uitdaging, dat ik het patroon nogmaals heb gebruikt. Met dit als resultaat:

My entry for the 3rd challenge I used the given template of Roy. I filled it with Rick's Paradox, again! I had seen such beautiful things drawing the 2nd challenge, so I used the tangle again. And this was the result:

De 4e challenge was het gebruik van Indy-Rella van Molly Hollibaugh. Ik heb een ouder stempel-blad gebruikt en mijn goedkope serie gel- en metallic gel-pennen. Ik werd van het tekenen helemaal vrolijk. Ik ben op het volgende vrije moment snel verder gegaan op zwart knutselpapier met de metallic pennen. Ik denk dat ik niet meer kan stoppen hiermee. Roy wanneer komt de volgende challenge?

My entry for the 4th challenge the tangle we had to use Indy-Rella by Molly Hollibaugh. I used an older stamp-page and my series of cheap gelrollers and metallic gelrollers. I became very cheerful drawing this tangle. In a spare hour I went on with black sketchpaper with the metallic pens. I think I cannot stop with this anymore. Roy when will the next challenge come?
Tot ziens in het volgend bericht! Tangle-groetjes van  Arja

See you in the next posting! Tangle greetings, Arja

vrijdag 22 maart 2013

One Zentangle A Day - nieuw werk - OZAD last work

Al weer een paar daagjes geleden heb ik verschillende dagen van OZAD (One Zentangle A Day - Beckah Krahula) gemaakt. Hieronder mijn resultaten.

A few days ago I made several days of OZAD (One Zentangle A Day - Beckah Krahula). Below my results:


Dag 31 is de opdracht om een letter te 'vergulden'. Dit vind ik een erg leuke uitdaging, dus ik ging lekker aan de slag. In dezelfde etui waar mijn gouden gelpen (van Sakura) inzit, zitten ook mijn Glaze-pennen (ook Sakura ;) ). Ik vond het goud niet zo heel erg goud, dus ik probeerde in deze tegel met extra potlood grijs voor schaduw én de gele glaze-pen over het goud. Het werd meteen een stuk 'schitterender'. De "A" heb ik met deze laagjes gemaakt. De "L" heb ik met alleen de gouden gel-pen gekleurd.

At day 31 we had to illuminate a letter/character. This is a very nice challenge, so I took off. In  the same pen-holding-bag I have my golden gelpen (Sakura's) I also have my Glaze-pens (Sakura also ;) ). I thought the golden gelpen wasn't that gold as I would think, so in this tile I tried with grey for shade ánd the yellow Glaze-pen on top of the gelpen. I think it makes the illumination quit a bit brighter. The "A" I made with this double layer. The "L" I only illuminated with the golden gelpen.

De volgende 2 tegels heb ik gemaakt geïnspireerd door dag 9. Ik had het boek toen nog niet goed gelezen en het was eigenlijk de bedoeling dat je alleen de in de vorige dagen geïntroduceerde tangles zou gebruiken. 
Ik heb ze gemaakt op zwart dun-knutsel-karton en ik heb getekend met een witte "koolstof" potlood (eigenlijk krijt in een houtje) en een witte gelpen. Ik vind het een leuk effect geven, wit op zwart ipv andersom. Ja, hier zal ik ook wel vaker mee gaan spelen :)

The next to tiles I made inspired by day 9. I hadn't read the book thoroughly yet and it was the purpose to only use tangles which were introduced in the days before. 
I made these tiles on black crafts-thin-cardboard and I drawned them with white charcoal pencil and a white gelpen. I think the effect is nice, white on black instead of the other way around. Yes, I will be playing with this more often :) .


Deze laatste tegel heb ik getekend aan de hand van dag 7: het gebruik van tangleations. Hier had ik wel zin in. Ik gebruikte Poke Leaf met Amaze, Knightsbridge met Isochor, Holibaugh met Printemps en Mooka met Nipa-strepen.
En ik vind het leuk gelukt :)

This last tile I made using day 7: using tangleations. I fancied this. I used Poke Leaf with Amaze, Knightsbridge with Isochor, Holibaugh with Printemps en Mooka with Nipa-striping.
And I think I did a nice job :)Het is je vast wel opgevallen dat ik een nummer naast mijn initialen zet aan de voorzijde van een tegel. Hiermee kan ik (en iedereen) mijn ontwikkelingen op tangle-gebied volgen. Aan veel tegels die ik op internet zet, kun je zien dat ik het getekend heb in een soort notitieboek. Dit is een A6-formaat dummy. Een dummy is een boek met lege blaadjes met een harde kaft.

You've probably seen I put a number next to my initials. This way I (and others) can follow my development in tangling. On much tiles I publish you see it is made in a kind of notebook. It's a dummy size A6. A dummy is an empty-paged hardcover book.

Tot ziens een volgende keer weer,
tangle-groeten van Arja

hope to see you later on!
tangle-greetings, Arja

donderdag 21 maart 2013

stempel-stappen / stamps-steps (2)

Ik wil jullie laten zien wat de ontwerp-stappen in het klein zijn bij de vorige keer getoonde stempel-werken.

I want to show you the small steps to design the stamps and images of the previous post about stamping.

Eerst maak je een vierkant met ribben (zijden) die in afmeting deelbaar zijn door 3. De opdracht was een vierkant van 6 x 6 cm. Op 2 cm afstand aan beide zijden van de hoeken werden merktekens geplaatst.

First you begin to make a square with sides you can divide by 3. The original assignment was to draw 6 by 6 cm. squares. On 2 cm distance on both sides of each corner we placed marks.

Voor het ontwerpen teken je een serie vierkanten van de genoemde afmetingen mét merktekens. 

For designing you draw a series of squares like these with the marks.

rechts leeg - on the right empty
 links met een ontwerp nog niet af - left with a design not finished

Daarna verbind je 2 merktekens met elkaar binnen dat vierkant. Dit kan zijn met een rechte lijn, een bocht, een kronkellijn of een hoekige lijn. Natuurlijk kun je deze lijnen ook combineren én ze mogen elkaar ook kruisen.
Alle 2 cm-merkjes moeten zo met minimaal 1 ander merkje verbonden zijn.

After that you draw a line from one mark to the other within that square. You can do this by drawing a straight line, a curve, a wiggely line of a line with corners. Ofcourse you can combine these lines ánd they are allowed to cross each other.

Ik heb ervaren dat verschillende soorten lijnen binnen 1 vierkant het leukste resultaat geven. Er kunnen natuurlijk wél enkele lijnen, voor een deel, parallel lopen. 

I experienced that different kind of lines within one square gives the most dynamique effect. Lines may go parallel (partly) of each other.

Probeer het maar uit. Ik had een groot 5mm-ruitjes-papier voor mijn neus en heb veel kleine ontwerpjes gemaakt van 3 x 3 cm:

Try yourself. I took a 0.5-cm-grid-paper and draw a lot of designes of 3 x 3 cm's:Ik koos voor deze 4 verschillende ontwerpen. Ik heb het rubber op maat geknipt en het patroon met een grote spijker ingekrast. Hierdoor krijg je de iets onderbroken lijnen.

I choose these 4 different designes for stamping. I cut the rubberfoam with scissors and the pattern I made with a big nail. This way you get the broken lines.
Op het vorige bericht over stempelen kon je al veel verschillende resultaten zien. Ik houd vooral van de tegels die we gemaakt hebben. Een tegel maak je door de stempel met 1 hoek naar het midden te houden en een vierkant te maken. Je moet de stempel dus telkens een kwartslag draaien, waarbij dezelfde hoek naar het midden blijft staan. In my previous post about stamping you can see different examples of what I made. I especially love the tiles we made. You make a tile by putting the same corner of the stamp to the middle while stamping in a square. You'll have to turn the stamp for a quarter while the same corner point inwards.

Je ziet dat je 4 verschillende tegels met 1 stempel kunt maken op deze manier. 
Elke stempel heeft 4 hoeken. Door voor elke tegel een andere hoek in het midden te doen, krijg je telkens een ander effect.

Sommige van de gemaakte tegels zijn meer geschikt voor een theedoek (zo saai), de andere zou ik ook wel aan mijn muur in bijvoorbeeld de keuken, badkamer of op de wc willen hebben ;) 

You can make 4 different tiles with one stamp in this way. 
Each stamp has 4 corners. For the 4 variations in tiles you stamp with different corners in the middle. This way you get different effects. 
Some of the tiles I made I think look good on a teatowel (so dull), the others I would love to have on the wall of our kitchen, bathroom or on our toilet ;).

Je hebt vast wel de link gezien met Zentangle? Het zijn "tegels" en het ziet er zo uit als een vierkante Mandala. Op stempel-bericht (3) zal ik laten zien, wat ik er thuis verder mee gedaan heb met deze en met nieuw ontworpen tegels. 

You already noticed the link with Zentangle? These are "tiles" and they look like square Mandala's. In my next stamp-post (3) I will show you, what I did with these and new designed tiles at home.

wordt vervolgd ...

will be continued ...

woensdag 13 maart 2013

(Day 24 van) One Zentangle a Day

Het lukt me niet aan te schuiven bij de virtuele boeken club van Cris Letourneau over One Zentangle a Day van Beckah Krahula op http://tangledupinart.blogspot.nl/. Vandaar dat ik mijn inzendingen maar hier plaats. Een paar daagjes geleden heb ik dag 24 gemaakt om te doen waar de anderen ook mee bezig waren.

I notice I cannot keep up the pace of the Virtual Book Club on the blog of Cris Letourneau around One Zentangle a Day by Beckah Krahula on http://tangledupinart.blogspot.nl/. So I will place my entries on my own blog. A few days ago I made Day 24 just to try to get by the others.

Op dag 24 moesten 2 tangles geoefend worden: Zinger en Striping. Ook werd gevraagd een ZIA te maken met 'organische' tangles (patronen van vormen die we in de natuur tegen kunnen komen). Ook moest er waterverf-kleur in gebruikt worden. Nu ga ik 's avonds voor het slapen niet waterverven, maar met mijn aquamarkers kom ik ook een heel eind. Ik heb beide opdrachten in 1 ZIA verwerkt.
Hieronder het resultaat van dag 24.

On day 24 we had to practise 2 tangles: Zinger and Striping. Also we were asked to make a ZIA with organic tangles (patterns with shapes we encounter in nature). We also had to use watercolor-paint. Because I won't paint (in my bed) just before sleeping I used aquamarkers. Both assignments I put in 1 ZIA. Here below is the result of Day 24. De inzendingen voor de andere dagen - die ik in de weken ervoor heb gemaakt zet ik hier neer. Elke dag moest je oefenen met de 3 tangles die ik op de 'tegels' heb getekend. 
The entries for the other days - I made in the weeks before, I'll put them here. Each day you had to practise the 3 tangles I drew on the 'tiles'.

Dag Day 1: Static, Crescent Moon, Tipple
Dag Day 2: Knightsbridge, Nekton, Fescu
Dag Day 3: Hollibaugh, Poke Root, Festune
Dag Day 4: Shattuck, Jonqal, Nipa
Dag Day 5: Printemps, Isochor en zelf andere toevoegen: Nipa en Msst
Dag Day 6: Amaze, Mooka, Flux (in laagjes uitwerken)

  


Ik vind het leuke opdrachten (tot nu toe) en zal proberen van elke "Day" een werkje te maken. Dit zal vast nog wel wat weken duren voordat ik alles geprobeerd heb. Dag 25 is bijvoorbeeld met Gouache werken en dat heb ik niet in huis.

I do like the things we had to do (till so far) and will try to make a drawing of every "Day". This will take a couple of weeks trying all these. On Day 25 for instance it is the goal to use Gouache and I don't have that at home.

tot ziens weer op dit blog!
groetjes van Arja

See you again on this blog!
greetings, Arja

thuisworkshop a.s. vrijdag 15 maart


Bijna vergeten ... komende vrijdag heb ik mijn eerste thuis-workshop. Ik heb nog 2 plekjes vrij. Nog meer mensen interesse?

tijd 9u30 tot 11u30
locatie in Gouda
kosten 20 euro per persoon (tieners en volwassenen)

vrijdag 8 maart 2013

stempelen - stamping (1)

Naar aanleiding van de uitnodiging van ARTSpecially Event 2013 ben ik gaan kijken wat ik ooit met stempels heb gedaan. Daar kwam ik door Sonja Bitter aangepaste lesmateriaal tegen (het origineel is van Annemiek Mullenders) en het werk wat ik ermee gemaakt heb en toen begon het weer te kriebelen:
Because of the invitation of ARTSpecially Event 2013 I started looking for what I have done with stamps. I encountered the - by Sonja Bitter adapted (original made by Annemiek Mullenders) - teaching materials and the things I made with it ... and it started itching again ..

Maar eerst wat het lesmateriaal inhoudt:

But first the description of the teaching materials:


4 stempels met hun eigen patroon 4 stamps with their own pattern

Het lesmateriaal bracht het stempelwerk van Escher (ja, hij maakte stempels van aardappels met zijn kinderen) in combinatie met de mozaïeken van Alhambra uit Spanje.

The lesson combined stamping of Escher (yes he made stamps out of potatoes with his kids!) and the mosaics of the Alhambra in Spaine.

We ontworpen eerst stempels zodat we er een vlakverdeling mee konden maken. De stempels moesten allemaal op elkaar en zichzelf aansluiten. Leuke uitdaging.

We first designed stamps so we could divide a surface with lines. The stamps had to be connected to the others or to itself. Nice challenge.

We maakten de stempels van rubber 6 x 6 cm, plakten dat met EZ Mount op acrylaat-plaatjes.

We made stamps of pieces of foamplates of 6 x 6 cm, sticked that with EZ Mount to acryllic plates.

Collega Sonja had van Big & Juicy een flink aantal meerkleurige stempelkussens met sneldrogende inkt aangeschaft en daar gingen we mee 'los'.

Collegue Sonja bought quite a few Big & Juicy multicolored and quick-drying inkt-pads and we 'took off'.

Rijen maken, tegels, hele vlakken. Ik vond het heel erg leuk en heb aan het eind van die lesdag zelf 4 stempels gemaakt. Een aantal resultaten zie je op deze blog-pagina.

We made rows, tiles, whole surfaces. I enjoyed it very much and at the end of the day with lessons I made 4 stamps myself. A few of the results you see on this page.Wordt vervolgd ...

Will be continued ...

Monotangle Challenge door Roy Stauffer

Roy Stauffer van http://mindful-creations.blogspot.nl heeft een nieuwe serie uitdagingen opgezet: de Monotangle. Dit is een Zentangle/Zendala waarin je maar 1 tangle (= patroon) gebruikt. Natuurlijk is het dan de lol om tangleations te gebruiken. Verschillende variaties te verzinnen binnen of met die ene tangle. De mijne staat hier:


Roy Stauffer of http://mindful-creations.blogspot.nl came with a new series of challenges: The Monotangle. This is a Zentangle / Zendala in which you only use 1 tangle (= pattern). Of course it is fun to use tangleations. Make up different variations within of with that specific tangle. Mine is here.

Dank je wel Roy. Ik hoop dat we veel monotangles maken!

Thank you Roy. Hope we make a lot monotangles!

maandag 4 maart 2013

workshop 2 maart jl

Het was afgelopen zaterdag weer gezellig, ondanks of misschien dankzij het aantal van 4 deelnemers. Els, Hiske, Anouk en Tessa, dank jullie zaterdag voor jullie deelname. Ik hoop dat je er leuk Zentangle-werk mee gaat maken of op een andere manier nuttig zult gaan inzetten :) .

Last saturday it was fun, despite or because the 4 participants. Els, Hiske, Anouk and Tessa, thank you for your participation. I hope you will make nice tangled-work in the coming future of in an other way doing useful work with it :) .


We be-gon-nen met de hoek-punten, de rand en de string en snel volgden de tangles.
We started with dots, border and string and soon the first tangles followed.

Ik deed het in het groot op een flip-over, zij in het klein op een Zentangle-tegel.
I tangled big on a flip-over, they small on a Zentangle-tile.
De eerste tegels! Wat zijn ze weer mooi geworden en wat zien we weer leuke verschillen.
The first tiles! They were drawn beautifully and we again see nice differences.

 Na nog een bak thee of koffie: de monotangle Striping. Eén deelnemer minder, maar dat halen we een andere keer wel weer in.

 After another cup of tea or coffee: monotangle Striping. One participant less, but we will catch up another time.


hard aan het werk

working hard 

en ...

and ...
einde van de workshop. Mooie kunstwerkjes gemaakt en met een goed gevoel naar huis.

end of the workshop. Made nice works of art and going home with a feeling of well being.

Tot ziens!
See you!