woensdag 9 oktober 2013

Geïnspireerde zomer / Inspired summer 1 - Zentangle & ZIA's

Vanaf de meivakantie heb ik zoveel verschillende dingen gedaan, dat ik ze nu maar sorteer per 'soort' werk. De ZIA's van dit bericht zijn allemaal op A6-formaat (ca 10 x 15 cm's). 
Since the holidays in May I did so many different things, that I sorted them on the kind of piece I made. The ZIA's in this posting all are on A6 ( about 10 x 15 cm's, this is about 3.4 x 6 inches).

Het aquarium met de 2 vissen en 2 zeepaardjes heb ik gemaakt op de terugweg van onze favoriete dierentuin. Eerst heb ik de dieren getekend met potlood. Daarna een 'grid' (kruisende lijnen verticaal en horizontaal) eromheen getekend, ook met potlood. Dit heb ik daarna ingetekend met mijn Sakura Micron 01 met verschillende patronen. Afsluitend heb ik de dieren met een rood en blauw potlood (Bruynzeel) ingekleurd met de scrumble-techniek. The aquarium with the 2 fish and 2 seahorses I made on my way back from a visit to our favorite zoo. First I drew the animals with pencil. Then I drew the 'grid' (crossing lines vertical and horizontal) around it, also with pencil. These 'squares' I filled with tangles using my Sakura Micron 01. The last thing I did, was colouring the animals with a red and a blue colour pencil (Bruynzeel) with the scrumble technique.

Tijdens een kerkdienst wilde ik tanglen. Ik zag ineens het patroon van mijn rok en ben dat na gaan tekenen, "Skrt" was geboren. Thuis ben ik het aan gaan vullen met een -tijdens een grote opruiming - gevonden embossing-sjabloon van rozen. Deze heb ik ook met de micron op 2 plaatsen erbij getekend. Daarna aangevuld met 'aura's' en Roas2, Stabilo fineliner-kleur en kleurpotloden. During a service in our church I wanted to tangle. I then happen to notice the pattern on my skirt en started to draw that, "Skrt" was born. At home I filled it with a - during a big cleaning-rush - found embossing stencil with roses. These I drew with the micron on 2 places within the border. Then I filled some space with 'aura's' and Roas2, Stabilo fineliner colour and my colourpencils.

Na de beurs van 6 april 2013 had ik op een A4 de 4 verschillende stempels afgedrukt. Ik heb de stempel over 'enjoy-ing' 'life' uitgekozen om verder te verwerken met tangles. Ik heb het woord "enjoy" als string achter de stempel in schoonschrift geschreven met potlood. Daarna de string met de 05 Micron overgetrokken. In de ruimtes tussen de string heb ik tangles getekend die ik uitgezocht heb op de eerste letter van het patroon. Als laatste heb ik het geheel met potlood geschaduwd. After the big Stamp Event of April 6th 2013 I printed the 4 different stamps on a A4. I chose the stamp about 'enjoy-ing' 'life' to tangle around it. I wrote the word "enjoy" as a string in script behind the stamp with a pencil. Then took my  05 Micron and drew over it. In the spaces made this way I tangled patterns that started with characters from the word "enjoy". The last thing I did was making the shade with a pencil.

De laatste 2 zijn van tijdens de zomervakantie: De letters heb ik getekend met potlood - 2 potloden wel te verstaan. Je kunt ze aan elkaar vast maken met een elastiekje en dan gewoon de letter schrijven. Ik heb achter de letters een kader getekend met potlood. Daarna getangled met de bijgeschreven tangles. De P is van Pannenkoeken-restaurant, waar we - toen ik de tekening begon - gingen eten. Het tekenen met de dubbele potlood is zeker iets wat ik vaker wil gaan gebruiken: het ging zo eenvoudig! These last 2 I made during our summer holliday: The characters I drew with pencil - 2 pencils to be precise. You can tie them together with an elastic cord and then just write the character. I drew a border behind the character. Then tangled the underneath written tangles. The P stands for Pancake restaurant, where we - when I started the drawing - were about to eat. This drawing with a double pencil is certainly something I want to use more often: it was very simple!

tot ziens bij mijn volgend bericht :-) See you at my next posting :-)

tangle groetjes - greetings from van Arja