maandag 30 december 2013

Ik wens iedereen een goede jaarwisseling! 
Voorzichtig met vuurwerk en andere bubbels :-)

I wish everyone a happy new year !
Be carefull with sparkles - fluid or fireworks!


En tot ziens in het nieuwe jaar
See you in 2014.

tangle groetjes Arja

oh ja, dit is ook weer een stempelafdruk van de 'vloerfoto' - een oranje papier deze keer. Met heel veel verschillende Sakura pennen en fineliners, ook Stabilo.

oh yes, again a stamp print from the 'picture of the floor' - an orange paper this time. With many different Sakura pens and fineliners, also Stabilo.

Stempelen met Zentangle / Stamps with Zentangle

In de kerstvakantie wilde ik met 2 van onze kinderen weer eens stempelen. Ik nam 'natuurlijk' de stempels van http://elefantangle.blogspot.nl/2013/03/stempel-stappen-stamps-steps-2.html erbij. Naast op wit papier te stempelen bedacht ik me dat het vast ook wel een apart effect zou zijn als ik op gekleurd papier zou werken. Zo gezegd, zo gedaan. Dit werden vrolijke prints. Op de foto zie je al het gestempelde materiaal naast elkaar gelegd op onze vloer.
In the Christmas hollidays I wanted to stamp with 2 of our kids. Of course I took the stamps of  http://elefantangle.blogspot.nl/2013/03/stempel-stappen-stamps-steps-2.html for this. Next to making prints on white paper I thought it would be a nice effect when I use the stamps on coloured paper. And I did. These became happy coloured prints. In the picture you see them laying next to each other on the floor spreaded.
Naast het stempelen met de Big&Juicy en een ander merk kleurige stempelkussens, met zwarte en bruine watervaste inkt, bedacht ik me dat ik de stempels ook vast wel in kon kleuren met een viltstift. Dit werden mijn Spectrum Noir alcoholmarkers. Zo kon ik ook meerkleuren-afdrukken maken :-) én delen wit laten. Next to stamping using my Big&Juicy, some other brand with different colour stamp pads, my waterproof brown and black stamp pads, I thought it would be nice too if I coloured the stamps with feltpens. Instead of felt pens I took my Spectrum Noir alcohol markers. So I could make Multi coloured prints too :-) ánd leave parts white.
Het is ondertussen een week geleden dat we gestempeld hebben en ik heb ondertussen 2 afdrukken ingekleurd en getangled. Hiervoor heb ik mijn nieuwe uitgebreide set Gelly Roll gelpennen van Sakura voor gebruikt. Wat een diverse set pennen is dat! Met en zonder glitter, maan'bleke' kleuren, Metallic en ook gouden en zilveren gelpennen met een gekleurde rand. Deze laatste worden "Schaduw" gelpennen genoemd. Vergroot de foto hier rechts door erop te klikken. Ik hoop dat ook dit laatste zichtbaar zal zijn. It is a week ago since we stamped and I tangled and coloured now 2 prints. For this I used my extended set of Gelly Roll gelpens of Sakura.. What a diversity it has! With and without sparkles, pale Moonlight colours, Metallic and also golden and silver gelpens with a coloured edge. These last ones are called 'Shadow' pens. Enlarge the picture with the pens. I hope the last ones I mentioned are to be seen.
Ik koos eerst voor een zalmkleurig blad met een stempelafdruk. Op de vloerfoto midden boven. Eerst tanglede ik Atorm met de bruine Micron 005. Daarna Bumps met roze en oranje Micron 01. Daarna tekende ik met de sepia Micron 01 de tangle Beads. De Bumps heb ik verder ingekleurd met roze en oranje kleurpotloden van Bruynzeel. De Beadlines in het midden heb ik in vakjes om en om ingekleurd met een huidskleurige kleurpotlood en aan weerszijden van de Beadlines lijnen heb ik met bruine kleurpotlood en witte krijtpotlood een schaduwrand en highlight te geven. First I  chose a salmon coloured page with a stamp print. On the 'floor' picture found top middle. First I tangled Atorm with the Brown Micron 005. After that I tangled Bumps with pink and orange Micron 01. Last came Beadlines with the sepia Micron 01. The Bumps I coloured with pink and orange colourpencils of Bruynzeel. The Beads I coloured on both sides of the lines of Beadlines with brown on one side and white on the other side of the line. Brown for the shade and white for a highlight.
De tweede stempelafdruk die ik koos, was het blauwe blad met zwarte stempelafdruk. Ik had knallende koppijn door een lichte vorm van voorhoofdsontsteking. Ik begon met de witte klassieke gelpen van Gelly Roll en een bleke groen van Sakura's Gelly Roll Moonlight. Kelley Kelly had een nieuw patroon Batumber ontwikkeld en die wilde ik wel uitproberen. Ik begon het patroon met de witte en de vormen die het patroon vulde deed ik met de bleek-groene. The second print I chose, was the bright blue paper with black ink-print. I was suffering from a severe headache because of a minor forehead cavity inflammation. I started with a white Classic Gelly Roll and the pale green Moonlight Gelly Roll of Sakura. Kelley Kelly developed a new tangle called Batumber and I wanted to try that. I started the pattern with white bonds and filled it with pale green oval shapes.
De volgende dag ging ik verder en pakte de zwarte Metallic en maakte het patroon Bellaposa uit het boek "Yoga for the Brain" van Sandy Steen Bartholomew Steen - veruit mijn favoriete tangle boek (!!!) - in de overgebleven langwerpige vakjes. De buitenste lege vakjes vulde ik met delen van hetzelfde patroon. De banden van Batumber lichtte ik op met het witte krijtpotlood en de vullingen kleurde ik in met een donkergroen potlood van Bruynzeel. Op de foto links zie je de patronen niet zo best, maar op de scan rechts zijn alle patronen heel goed te zien.
Next day I went on an took my black Metallic Gelly Roll and in the stretched spaces I  made the tangle Bellaposa from Sandy Steen Bartholomers's Yoga for the Brain - my favourite tangle book (!!!). The remaining areas on the outside  filled with parts of the same pattern. The bonds of Batumber I made it lighter with my white charcoal pencil and the Batumber oval shapes I darkened with a dark green pencil of Bruynzeel. On the picture at the left side you cannot see the tangles that good, you can see them better on the scan on the right side.

Mijn hoofdpijn is de loop van de dagen gezakt, mijn verhoging zakt langzaam. Als ik door mag tekenen, zal ook dat vast wel beter gaan worden. My headache is getting less severe now in the couple of days, my temperature is slowly getting more to normal. As long I can draw the next few days, that'll  get better too.

Tangle on, groetjes van greetings from Arja

donderdag 26 december 2013

kerstkaarten maken / making Christmas cardsIn de laatste les (op maandag en dinsdag) voor de Kerstvakantie laat ik altijd kerstkaarten maken. Afgelopen jaren was dat altijd een pop-up kerstboom, maar dit jaar wilde ik met de leerlingen tangelen. Dus ik heb een aantal sets met sjablonen (na-) gemaakt en meegenomen, zodat ik per groepje leerlingen een aantal verschillende sjablonen had: kerstballen, kerstbomen, kertstbellen, sterren en hulstbladeren. In the last lesson (on Monday and Tuesday) before the Christmas hollidays I always let the students make their own Christmas cards. In the previous years I always thaught them a pop-up Christmas Tree, but this year I wanted to tangle. So I made a couple of sets of stencils (some I copied) and took them with me, so the students could choose in the groups where they sit from Christmas balls, Christmas bells, Christmas trees, stars and holly.

Mijn kaart met het rendiertje had ik als voorbeeld meegenomen. In de eerste les heb ik de gestyleerde kerstboom-kaart gemaakt. De volgorde waarin ik de leerlingen liet werken was:
My card with the reindeer I took with me as an example.  In the first lesson I made the styled Christmas tree card. The student had to follow these directions:
  1. strook knutselkarton (ca 10 x 20 cm) door de helft vouwen. De kaart werd zo 10 x 10 cm. A piece of cardboard (approx. 10 x 20 cm = approx. 4 x 8 inch)
  2. sjabloon kiezen Choose a stencil
  3. sjabloon met potlood overtrekken op de buitenzijde van de kaart draw the inline or outline of the stencil with pencil
  4. 4 punten met potlood bij de hoeken van de kaart zetten 4 dots with pencil at the corners of the card
  5. een kader tekenen met potlood draw the border with pencil
  6. het vlak binnen het kader in 3 delen verdelen (horizontaal of schuin als het sjabloon schuin op de kaart was overgenomen). De 2 lijnen van de vlakverdeling mochten door het figuur heen gaan. Divide the area within the border in 3 parts (horizontal or diagonal depending the placing of the stencil). The 2 lines may cross the picture made but also go behind.
  7. Een pen pakken of fineliner en patronen natekenen van het bord in elk van de 3 vlakken één patroon: Knightbridge, Msst en Quipple of Printemps. Pick up the pen or fineliner and draw the patterns from the example made on the schoolboard in each section one pattern: Knightbridge, Msst and Quipple or Printemps.
  8. Schaduwen met potlood - om in Zentangle stijl te blijven. Make the shade with pencil - to keep up the Zentangle style.
  9. Naar wens inkleuren of op een andere manier verfraaien Then colour or embellish it in their own way.
  10. én natuurlijk een wens en afzender erin schrijven. ánd ofcourse put a wish inside and the name of the sender.
Ik had een aantal gouden, koperen en zilveren viltstiften, pennen en potloden meegenomen die onder 'zware bewaking' geleend mochten worden. I took with me a few golden, silver and copper feltpens, pens and pencils which could be used under 'strict supervision'.
De leerlingen gingen lekker aan de slag en daardoor kon ik ook genieten! De meeste leerlingen maakten meer dan 2 kaarten. Over productie draaien gesproken ;-) Van de schoollessen heb ik geen foto's gemaakt, maar.... The student worked good so I could enjoy their work and mine! Most of the students made more than 2 cards. Speeking of production ;-) I didn't take any pictures of the schoolwork, but ....

Deze zelfde kerstkaart-workshop heb ik op de erop volgende woensdag - tijdens Open Kerk-tijd - ook aan een aantal bezoekers uitgelegd en ook zij gingen zeer enthousiast aan de slag. Hiervan zijn onderstaande foto's: The same Christmas cards workshop I did the following wednesday - at the Church Open time - with a few guests and they were enthousiastic joining me. Underneath you will find some pictures of it:


De tekenspullen die ik had meegenomen: stempel-stiften (Colour Express Bruynzeel-Sakura), Pigma pennen 05 (Sakura), HB potloden, Stabilo Fineliners, kleurpotloden en zilveren, gouden en koperen stiften (Sakura), gelpennen (Hybrid gel) en potloden. The gear to draw with I took with me: stamp-pens (Colour Express Bruynzeel-Sakura), Pigma pens 05 (Sakura), HB pencils, Stabilo Fineliners, colour pencils and silver, golden and copper markers (Sakura), gelpens (Hybrid Gel) and pencils. 

Werk in uitvoering door Barbara, Anita en Marjan (en ik deed natuurlijk ook mee): Work in progress by Barbara, Anita and Marjan (and I joined them too ofcourse):

Mijn kerstkaarten na 3 dagen achtereen anderen kerstkaarten te hebben laten maken. My Christmas cards after teaching 3 days to others.

De kaart van Marjan leek geïnspireerd te zijn op het Kerstevangelie van Johannes, dus daar werd rap de tekst bijgezocht:
Johannes 1, vers 5: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Marjan's card seemed to be inspired by the Christmas gospel of John, so quickly the line was  found (translated by me):
John 1, verse 5: The light shines in the darkness and the darkness couldn't conquer it.

Met deze tekst wil ik deze blog dan ook beëindigen, With that line I want to finish this text,

Goede Feestdagen gewenst en tangle-groetjes van Arja
Happy hollidays and tangle-greetings from Arja