woensdag 31 juli 2013

Zentangle combineren met ... / combining zentangle with ...

boekselen:

Boekselen is een Nederlandse vertaling van Altered Text, ofwel Altered Book, ofwel .. nou ja er zijn zoveel benamingen hiervoor maar wel allemaal in het Engels. Loes Vork (Gouda, NL) vertaalde dit werk in of van beschreven en betekende vellen in "boekselen". En dat vind ik wel leuk toepasbaar: in oudere boeken knutselen.
Boekselen is a Dutch translation for Altered Text or Altered Book or ... well, there are so many ways to describe this but they all are in English.  Loes Vork (Gouda, the Netherlands) translated this working in existing books to "boekselen" (literally translated to English it is 'to booksle'). And I do like this saying.

Ik heb ondertussen 2 workshops Boekselen bij haar gevolgd en iedere keer neem ik wel weer nieuwe dingen mee. Natuurlijk mijn eigen boeksels, maar ook leuke combinatie ideeën met Zentangle. Ik werk in een oud tienermeidenroman (uitgave van 1978) over Goud-Elsje (deel 2). I already participated in 2 workshops Boekselen with Loes and every time I take new things with me. Ofcourse my own 'booksles', but also new ways to combine with Zentangle. I work in an old teenage girls roman (printed in 1978) about 'Goud-Elsje' (part 2).

Tijdens de laatst gevolgde workshop op 8 juli j.l. heb ik de volgende pagina's gemaakt naar aanleiding van korte opdrachtjes. During the last workshop I went to on July the 8th I made the following pages doing the exercises Loes gave us:
- kies en omkader een alinea, omlijn daarin een woord, maar daar 'zonnestralen' omheen en kleur de zo onstane vlakken. Choose and draw a frame around a section, choose a word and aline that too. Make sunbeams from the word to the made frame and color the sections between the beams.

- kies en omkader een alinea, vul daarin 'alle' O-tjes en maak van alle ootjes bloemetjes. Ik heb hier verschillende kleuren gebruikt, zodat je een vrolijke pagina krijgt. Zoals je van dichtbij kunt zien (door op het plaatje te klikken) heb ik niet alle O-tjes in de tekst gebruikt. Choose and frame a section with a line, fill 'every' O's and make of every O a flower. I used different colour here, so you'll get a happy page. As you can see in close-up (by clicking on the picture) I did not use every O in the text.


- kies op een pagina een woord, zoek eventueel bijpassende woorden en laat het basiswoord ook op een andere manier op de pagina terugkomen. Hier heb ik het woord ARM gebruikt. Ik zag ook andere woorden die erbij pasten. Dankzij een aanwezig sjabloon heb ik het woord vergroot terug laten komen. Zo kon ik ook de betekenis ARM IN ARM beeldend weergeven. Ik heb aquarel-verf gebruikt voor de achtergrond. Choose a word on a page, look for words that go with it and let the basic word come visible in an other way. Here I use the word ARM. I saw more words that fitted the description. Thanks to a stencil I could enlarge the word. So I could also let the meaning of ARM IN ARM be seen. I used aquarelpaint to fill the background.


- kies op een pagina woorden die je met een wit-pad gaat verbinden tot een zin. Zo verander je de tekst naar een heel andere betekenis. Letterlijk 'Altered Text'. Vul de pagina met bijpassende tekeningen, kleuren of iets anders.
De huisjes heb ik snel gemaakt met een zelfgemaakt sjabloon en waskrijt en een beetje viltstift of fineliner. Ik wil deze pagina nog verder vullen met tangles op de bruine achtergrond. Dus dit is nog werk nog af te maken. Choose a series of words which you line up the words with a white 'path' to a sentence. So  you litterey change the existing text to a new meaning. Litterally Altered Text. Fill the page with drawings, images, colors of other things which accompany the made text.
The houses I made quickly with a self made stencil and wax crayons and feltpens or fineliners. I want to fill the brown background with tangles. So this is work in progress.

Thuis heb ik na de eerste workshop en na de tweede ook weer meer boeksels gemaakt. Deze keer wél in combinatie met Zentangle: At home after the first and the second I made more 'boeksels'. This time I did combine it with Zentangle:

In rood-groen-geel-tinten "Vruchten van de Geest" - een bijbelse term. De letters van de titel heb ik met een rode glaze pen omcirkeld en verbonden. De verschillende woorden die ik hierbij vind passen heb ik met groene glaze pen omlijnd.
Met de glaze pennen heb ik een Cresent Moon basisvorm omheen getekend. Met mijn Stabilo fineliners heb ik daarna de Cresent Moon-tangle afgemaakt door de kleuren beide naar geel over te laten gaan: dus groen, via lichtgroen naar geel en rood via oranje naar geel en zo de hele pagina gevuld. Daarna heb ik met mijn kleurpotloden (Bruynzeel) de aura-lijnen van Crescent Moon door scrumbling / ademend kleuren ingekleurd. In red-green-yellow-colours "Fruits of the Spirit"- a biblical saying. De characters of the title I framed and connected it with a red glaze pen. The words I thought were examples of those fruits I framed them with a green glaze pen. With the glaze pens I drew the basic shape of Crescent Moon round them. With my Stabilo coloured fineliners I went on with the same tangle and let the colours flow from green or red to yellow: so green, became light green and yellow and red became orange and yellow. So I filled the page to the edges. With my ( Bruynzeel) colour pencils I filled the page by scrumbling.Op een andere pagina van mijn boekselboek ging het veel over boeken en lezen. Boekenwurm als ik ben, moest dat zeker een keer ver-boekseld worden. Met een rechthoekige vorm als sjabloon heb ik met potlood boeken getekend. Met fineliner daarna de boeken meer vorm gegeven. In elk getekend boek heb ik letters gezocht die een woord maakten die met een boek te maken hadden én natuurlijk ook nog woorden die erbij passen omlijnd. Uit mijn herinnering (van zo'n 30 jaar geleden) heb ik de Gotische letters getekend met een zwarte Sakura's Calligraphy-pen. Daarna de boeken ingekleurd met kleurpotloden in de kleuren van de regenboog en omlijnd met mijn blender van mijn aquamarkers-set. On another page of my 'boeksel'book the content was about books and reading ("lezen" in Dutch). For as I am a bookworm I had to 'boeksel' that. With a rectangular shape as stencil I drew books with pencil. With my Micron I finished every book. I every book drawn I searched for characters which made a word meaning something with books ánd of course I searched for words which suited the main topic. From my memory (of about 30 years ago) I drew Gothic charaters with my black Sakura Calligraphy pen. Then I coloured the books (scrumbling) with colour pencils in rainbow colours and enhanced the shape on the inside with my aquamarkers blender.


Natuurlijk had de achtergrond dan ook nog wat nodig: Tangles! Elke tangle heb ik gezocht op de betekenis van de naam, waarbij ik een link kon leggen naar hoe ik lezen ervaar. Lezen is voor mij een heerlijke Intermezzo, een Jalouzie naar de buitenwereld dicht trekken, een mistbank (Msst) om me heen, puur genieten (Joy), niet haasten (Hurry) en een brug naar een fantasiewereld van bijvoorbeeld ridders (Knightbridge).  Ofcourse the background was shouting for Tangles! Every tangle I used I searched for it's meaning linked to something I thought fitted my idea of reading. Reading for me is a very pleasant Intermezzo, closing a Jalouzie to the world, having Msst (fog) around me, purely Joy, don't Hurry and it's a bridge to a fantasy world with for instance knights (Knightbridge).


& Art Journalling:
{ Een Art Journal is een soort van dagboek waarin je knipt, kleurt, plakt, tekent met naar wens gemengde technieken - een kunstig dagboek met Scrap-technieken dus. An Art Journal kind of like a diary / journal in which you cut, colour, stick, draw with what ever technique you wish - an artsy journal with Scrap-techniques so to say.}


Natuurlijk kan het verwerken van Boeksels eventueel gecombineerd met Zentangle niet altijd zo blijven. Ik ga ermee verder 'scrappen' tot Art Journal pagina's. Tijdens de tweede workshop heb ik een pagina 1 maal met Gesso ingesmeerd. De woorden die ik vond opvallen heb ik overgetrokken met een Sakura's Micron fineliner 01. Zo werd een woord als VERTROUWEN gevonden in combinatie met andere bijpassende woorden. Vertrouwen is net zo kwetsbaar als een vlinder, dus ik tekende op de pagina ook een vlinder. Deze vlinder was zo wel erg kaal en ik vulde het met enkele tangles. Ofcourse 'boeksels' with or without Zentangle cannot stay that way. I had to scrap on with it to Art Journal pages. During the second workshop I painted one page with Gesso. The words that spoke to me I drew again with my Sakura's Micron 01 fineliner. So I found a word like Trust combining with other words. Trust to me is fragile like a butterfly, so I drew a butterfly on the same page. This butterfly was very empty so I filled it with different tangels.
Nu had ik een tijdje geleden ook een klein kinder-mandala-set op de laatste Koninginnedag-vlooienmarkt gevonden waarin ook een vlinder zat. Op een blaadje had ik de vlinder al eens getekend hiermee. Deze heb ik met enkele van mijn Spectrum Noir 'brights' markers omlijnd. Deze markers heb ik ook gebruikt om met blauwen een 'aura' te maken om de grote vlinder en het ook iets in te kleuren. Beide vlinders heb ik uitgeknipt. It happend to be that I bought a small childrens mandala set on the last Queensday fleemarket in which also appeared a butterfly. On a scrap of paper I had drawn the butterfly. The butterfly on this scrap I outlined the shape with some of my Spectrum Noir 'brights' markers. These markers I also used to colour some peaces of the bigger butterfly. Both butterflies I cut.
Toen kwam ik ooit gemaakt haak-werk tegen in de vorm van bloemen. Dat kleurde mooi bij de vlinder! Dit heb ik dus samen met in verschillende tinten blauw papier tot een 3D-werk geplakt in mijn Art Journal (een dummy in A5-formaat). Then I encountered some crotched work I once have made shaped like flowers. The colours matched the butterfly beautifully! So I combined those too with several shades of blue paper to a 3D work in my Art Journal (dummy A5 size).

Op de naastliggende pagina kon ik verder met vlinders: Op een kleurplaat-achterzijde van een stickervel met vlinders en bloemen heb ik in de vlinders (en een enkele bloem) getangled. Ook had ik pas opnieuw onze printer geïnstalleerd en dan komt er als testpagina een foto uit. Deze was geprint op sticker-foto-papier, dus dan kon ik ook mooi gebruiken. Dit is met zulke bonte kleuren, dat ik er niet persé nog iets anders gekleurd bij hoefde te gebruiken.
De zo gevonden toepasselijke afbeeldingen heb ik samen verwerkt tot een 3D-pagina met schuimstickertjes (van de A C tion ;-) ). On the adjacent page I went on with butterflies as a theme: On a backside of a sticker vellum there were more butterflies and flowers to colour. I tangled some of it. Also I installed our printer again and as a test page I printed a nice picture. I printed it on stick-on photo paper, so I could use that as well.That picture had such bright colours that I didn't have to put something to it with colours also. The so found perfectly matching pictures I combined to a second 3D page with foamtags of a local cheap store (originally from England: the Action).
Hierdoor kan ik nu vrolijk terugkijken op een 'spread' met vlinders en bloemen die voor mij  VERTROUWEN weergeven: So now I can happily (one or two "l"s?) look on a spread with butterflies and flowers which say TRUST:
Zoals je ondertussen vast wel begrijpt vind ik het heerlijk als ik zoveel plat werk kan combineren tot weer iets anders (en 3D-werk) :-) . Kun je je dat voorstellen? As you can understand, I think, right now I enjoy combining 2D work to something else (like 3D) very much. Can you imagine that?

tangle en boekselgroetjes/ greetings from van Arja.

vrijdag 26 juli 2013

dubbele workshop 29 juni jl / double workshopday

Hoi allemaal en in het bijzonder Aly, Ingrid, Marjolijn, Helly en Els,
Hi everyone,

zaterdag 29 juni was de laatste workshop-mogelijkheid voor de zomervakantie. Het was niet slim van me geen fototoestel mee te nemen. Dankzij Aly hebben hier dan toch wat foto's van werk door jullie gemaakt, dank je wel aan Aly voor het opsturen.
Saturday june 29th was the last workshop dy before the summer holliday. It wasn't too clever of me forgetting my camera. Thank you, Aly, for making pictures and sending them to me.


's Ochtends hebben we de eerste serie van 10 tangles van de 106 uitgeprobeerd door er 5 uitgebreid te oefenen inclusief de basisschaduw langs alle potloodlijnen.
In the morning we first tried 10 tangles of the 106 basic patterns by practising 5 including the basic shadow along all pencil lines.

's Middags kwamen de verfraaiingen in en om de tweede serie van 20 tangles langs: afronden van hoeken, aura, perfs en schaduwen kort geoefend.
In the afternoon the embellishments came round the corner at the second series of 10 tangles: rounding corners, aura, perfs and other shadows.

Daarna begonnen met een ZIA met behulp van een jungle-dieren-sjablonenboek. De eerste tangles waren eromheen geplaatst (dus we gebruikten de 'negatieve ruimte' - het dier bleef wit) en toen was het alweer 15u00: tijd om naar huis te gaan. Benieuwd hoe de dames ermee verder zijn gegaan. Ik hoop het te horen en te zien.
After practising we started a ZIA with a jungle animal templates book. The first tangles were placed around it (using the negative space - leaving a white animial) and time was up. I am wondering how you ladies went on. I hope to see and hear it.


Ik wens iedereen een goede Zentangle-zomer.
Wishing everyone a good tangling summer.

tangle groeten / greetings, Arja

zaterdag 6 juli 2013

Werk van afgelopen 2 weken

Ik laat hier kort het werk zien wat ik afgelopen tijd heb gemaakt / a short post to show you my work of the last weeks


 Getangled (Footlites, Crescent Moon en Paradox) met witte glaze pen in een Mandala kleurboek om daarna met aquamarkers er overheen te kleuren. De aquamarker werd door de glaze pen afgestoten, dus nu zie je al beter wat ik eerst getekend had. Daarna met de Micron 01 de Crescent Moon omlijnd en een extra Footlites erbij getekend. Als laatste het geheel verder dmv directe en indirecte menging de felle kleuren erop gedaan. Ik vind het wel bijzondere effecten geven. Hier zet ik wel de beloofde verwijzing naar de Creative Classroom cursus Tangle in Color. Zie hiervoor een vorige blog. I tangled Footlites, Crescent Moon and Paradox with a white glaze pen in a Mandala coloring book to do a first coloring with my lightest aquamarkers. The ink was resisted by the glaze pen, so you get a better view on what I had tangled first. After that I used the black Micron 01 to aura the Crescent Moon and make an extra Footlite. The last step was to color with aquamarkers direct and with indirect blending. I think it does give it a special effect. I put here the promised link to the Creative Classroom course Tangle in Color. See for this a previous posting.Ik was met mijn jongste dochter een dagje naar onze favoriete dierentuin geweest. Zij hebben een immens aquariumgebouw met een dak met alleen maar zonnepanelen. Op de terugweg in de trein heb ik in mijn A6 dummy lekker zitten tekenen. Dit werkje heb ik thuis in de dagen erna afgemaakt. Herken je de 2 vissen en 2 zeepaardjes? On a daytrip to our favorite zoo with my youngest daughter. They have an immense building with aquaria and a roof full of sunpanels. On the way back by train I was having fun drawing in my A6 dummy. In the days following I finished it. Do you recognise the 2 fish and 2 seahorses?

In de laatste reguliere schoolweek worden er toch af en toe films gedraaid. Zo ook op een dinsdag toen ik een zelfstandig werkuur bij een film mocht zitten. Najib Amhali, een cabaretier, hield de klas stil, dus ik hoefde niet zoveel te doen. Kon ik lekker tekenen. Ik heb het voor mij nieuwe patroon 8's uitgeprobeerd en gecombineerd met andere tangles. In the last regular schoolweek they do play films now and then. Also on a tuesday when I had to be in a class with an hour they had to work by themselves. Najib Amhali, a Dutch comedian, was keeping the class quiet, so I didn't have to do that much. Time to draw. I tried the new tangle 8's and combined it with other tangles.Ondertussen ben ik ook weer een boeksel begonnen. Dit is het voorlopige uitzicht als ik nu het boek, waarin ik dit teken, open doe. Dit wordt nog vervolgd. Started a new 'altered text' work. This is the way it looks like now when I open the book I am drawing in. Will be continued.

Het is alweer rapportvergaderingentijd. De vergaderingen liepen soepel en tussen de vergaderingen had ik genoeg tijd om een 'tegel' op te zetten. 5 juli begonnen en afgemaakt. Alweer nieuwere tangles uitgeprobeerd die ik de laatste tijd om mijn laptop had gezet en ik dus na kon tekenen. It's time for me to join the meetings in which we decide which teenagers will go to the next year and who is staying in the same year. The meetings were good and went by quick. Between the meetings there was time enough to put on a new 'tile'. Started on July the 5th and finished the same day on school. Again I tried newer tangles, which I put on my laptop I have with me and so I could use their step-outs.

Ik tangle gewoon door, jij ook?
I will tangle on, so do you?

tangle-liefs / love, Arja