dinsdag 23 december 2014

drieluik ATC's / triptych ATC's

De laatste opdracht van de Dutch Zentangle Swappers (DZS) op www.swap-bot.com was het maken van een drieluik van ATC's. Het thema, kleurgebruik, tangels waren allemaal vrij. Ik wilde direct al gaan voor een kerstthema. Helaas kon ik mijn kleine sjablonen die ik vorig jaar gebruikt had niet vinden, dus ging ik voor grote kerstsjablonen. Deze sjablonen zijn bedoeld om met spuitsneeuw figuren op ramen te krijgen, maar waarom zou ik er niet gewoon in gaan tekenen?
The December assignment of the Dutch Zentangle Swappers (DZS) on http://www.swap-bot.com was making a triptych with ATCs. Theme, use of colour and tangles were all free to choose. Directly I thought about a Christmas theme. Unfortunately I couldn't find my small stencils I used last year, so I went up for big Christmas stencils. These stencils used to be for making spray snow figures on windows, but why wouldn't I just tangle in it?

Als ik ATC's wil maken, vind ik het prettig er meteen een grotere lading van te maken, of te wel 8 ATC's. Hiervoor werk ik dan graag op een aquarelblok van 18 x 26 cm, 170 grams papier.
When I start making ATCs I like it to make a series of it, so that would be 8 ATCs. I like to make them on an aquarel paper block of 18 x 26 cms (about 7 x 10 inch) with 170 grams paper.

Het sjabloon heb ik 2x overgenomen met een 2B potlood. Een keer rechtop en de tweede keer ondersteboven, dus de sterren en cirkels tekende ik overelkaar heen.
The stencil I choose I drew twic with a 2B pencil. One time one way and the second time up side down, which made me drawing stars and circles on top and through each other.

Op internet had ik al hele mooie sterren gezien met de tangle Auraknot, maar dan niet helemaal vol gevuld. Dat wilde ik ook eens proberen met mijn zwarte Sakura Micron 05. De kleine sterren tanglede ik 'Nzeppel met groen en rood, ook de 05. De cirkeltjes heb ik ingetekend met de Micron 01 alsof het Dauwdruppels waren. Je ziet dat het patroon ook iets breder is in het midden dan aan de kant.
Daarna heb ik alle patronen en dauwdruppels met mijn 2B potlood van schaduwen voorzien.
On the internet I had seen beautiful starts made with the tangle Auraknot, but not quite fully filled. This I wanted to try with my black Sakura Micron 05. The small stars I drew 'Nzeppel with green and red, also a 05. The circles I drew the outline with a Micron 01 as if it were dewdrops. You can see the patterns is broader in the middle than along the edge.
After this I shadowed all patterns and dewdrops with my 2B pencil.

Toen de basis (rechts) af was, heb ik op de achterzijde van het papier de ATC-formaten afgetekend. Met stipjes heb ik de kaders van de achterzijde naar de voorzijde overgenomen. Elke ATC heb ik toen een eigen kader gegeven, met Micron 05 of alleen met schaduw.
When the basic part was finished (right side), I measured the ATC measurements on the backside of the paper. With pencil dots I copied the borders from the back to the front. Each ATC I gave its own border, with the Micron 05 or just with shade. 
Daarna vond ik het af. Ik heb het in 8-en gesneden en 3 stuks in een envelop gedaan, die vandaag op de post gaan naar ... dat is nog even een verrassing :-) I thought it was done. I cut it up in 8 pieces and put 3 ATCs in an envelope, which went on its way today to ... that is a surprise :-)
Kun jij aan de hand van de foto's ontdekken welke delen ik opgestuurd heb? 
Can you guess seeing the pictures which parts I have sent? 

Met dit blogbericht wil ik iedereen goede kerstdagen wensen. With this blog post I want to wish everyone very merry Christmas.


tangle groetjes greetings van Arja

donderdag 18 december 2014

Spectrum Noir alcohol markers

Kleuren met alcohol markers is echt andere koek dan tanglen. Om te beginnen is het zeer praktisch enkele tips van de Spectrum Noir-site http://spectrumnoir.com te bekijken. Die tips zijn filmpjes van ca 8 tot 10 minuten waarin je een bepaalde kleurtechniek uitgelegd krijgt.
To colour with alchol markers is definitely quite different than tanling. To start it is wise to check the tips from the Spectrum Noir site http://spectrumnoir.com and view the videos. The tips are films of about 8 to 10 minutes which explains and shows a certain colouring technique.
Tot nu toe had ik de kleuren altijd 'gewoon' naast elkaar gebruikt, zoals ik met gewone viltstiften altijd kleurplaten inkleurde. Maar met de Spectrum Noir markers kun je nog veel meer doen dan eenvoudig kleuren!
So far I used the colours in an orinary manner, putting them next to eachother like I used to with ordinary felt pens colouring templates. But with the Spectrum Noir markers you can do a lot more than simply colouring.

Een aantal dingen zijn handig om te weten van de Spectrum Noir markers:
- ze zijn niet uitwasbaar, dus watervast en te gebruiken op heeeeeel veel verschillende materialen. Wel is het op glad materiaal te verwijderen met alcohol.
- ze zijn in 3 tot 11 tinten per kleur(-groep)
- er zijn 28 (!!) kleurgroepen, waarvan 4 grijzen, 3 bruinen, 5 met groenen, 4 met blauwen, 2 paarsen, 2 roze, 2 oranjes en 2 soorten met roden. En dan ben ik de 2 groepen met gelen vergeten. Degenen die meetellen missen nu alleen nog de zwarte en de kleurloze blender.
- de markers hebben een kogelpunt (voor de fijne lijnen) en een chisel punt (dit is een schuine blokvorm).
- de punten zijn ook te vervangen door een kwast-achtige vorm punt, de brush, vanaf de nieuwste generatie markers.
- dat je 3 keer over dezelfde plaats moeten kleuren om een verzadigde kleur te krijgen (vooral bij dikker papier). Dit is een egale kleur waarbij je niet meer ziet waar je met de 'viltstift' de strepen hebt gezet.
 A few things come to mind using the Spectrum Noir markers:
- they are not washable and usable on many different materials. Though on very smooth surfaces removable with alcohol.
- they come in 3 up to 11 hues per colour (group)
- there are 28 (!!) colour groups, of which there are 4 kinds of grays, 3 browns, 5 with greens, 4 blues, 2 purples/violets, 2 pinks, 2 oranges and 2 kinds of reds. And then I forgot the 2 with yellows For anyone who is counting along, we now only miss the black and the colourless blender.
- the markers have double ends: one bullet nib (for fine lines) and a chisel nib.
- the nibs you replace with a brush nib, from the new 'next generation' markers.
- you have to colour a part 3 times to get a saturated colour (especially with thicker paper). This saturation gives a uniform colouring without seeing any stripes / streaks. 


Op dit moment heb ik alleen de volgende kleuren in mijn bezit: Een serie van 24 Brights en sets van 6 IJsgrijzen, Warmgrijzen, 6 Bruinen en de blanco blender. Voor mijn eigen overzicht heb ik mijn markers gebruikt om een blanco kleurenkaart in te vullen.
Deze blanco kleurenkaart kun je in de Downloads-sectie van de Spectrum Noir-site downloaden.
At this moment I only have the following colours in my possession: A series of 24 Brights and sets of 6 Ice Grays, Warm Grays, 6 Browns and the colourless blender. For my own use I filled a blank marker overview with my colours. This blank colourchart you can download at 'downloads' on the Spectrum Noir site.

Degenen die me kennen weten dat ik met zoveel kleurtjes en een lading tips, flink aan het onderzoeken wil slaan. The persons who know me by now willl know that with this load of colours and tips, I will go and investigate.

Hieronder zie je de verschillende technieken Here you'll see the different techniques:

Naast het kleuren van verzadigde kleuren was de eerste techniek het kleuren van een overloop van verschillende markers uit éénzelfde kleurgroep, zodat het vloeiend van de ene kleur overloopt in de andere tint. Voor deze en de volgende technieken moet je altijd 'nat-op-nat'werken. Dit betekent dat je direct achterelkaar de verschillende kleuren over elkaar moet tekenen. Dit maakt dat de menging het mooist wordt met deze markers. Ook het maken van een lichtplek de zgn highlight werd belicht ;-) . Next to colour saturated colours the first technique was to colour with different hues of the same colour group to get a blend from light to dark. For this and the next techniques it is best to work 'wet on wet'. With this they mean to colour directly one colour over another colour. This makes the blending best. Also making a hightlight was explained

Voor de tweede techniek heb ik een 'haren'- filmpje bekeken: steile haren en krullen inkleuren. Alleen het kleuren van lange golvende haren is nog wel wat lastiger. Ik gebruikte voor de haren verschillende kleuren bruin uit mijn 'browns' set.
De volgende stap was de huid. Helaas heb ik (nog) geen pastel- en huidkleur-markers dus ik heb met de allerlichtste kleur van de bruin-grijzen gekleurd.
The second technique was about colouring hair: straight hair and curly hair. Only colouring curly long hair is quite an challenge I used different hues of brown from the set of Browns. The next step was the skin. Unfortunately I do not have (yet) the pastel and skintone markers so I coloured with the lightest hues of the brown (warm) grays.

Een derde techniek was het tekenen van een ronding door gebruik van verschillende kleurgroepen op een 'plat' getekende plantenpot.
Hierna volgde het tekenen van lagen die door het kleurgebruik dichterbij en verder weg lijken. Dit deed ik in de (snel getekende) vlinder. A third technique was making something looking curved (3D) by using colours of different colourgroups on a 'flat' (2D) drawned pot. After this followed drawing layering which are made by using colours, making it look like nearer and further away. For this one I drew quite quickly a butterfly.
Met de libelle heb ik het kleuren met een palet geprobeerd. Je kleurt de donkere tinten van de te gebruiken marker-serie op een zeer glad plastic ondergrond (zoals overhead sheets). Met de lichtere kleur neem je de iets donkere kleur op op de punt en kleurt de donkere kleur met de lichte marker op het papier verder uit. Het eerste deel is dus donker en het wordt vanzelf lichter naar de eigen kleur van de marker. Dit heb ik met de groenen uitgeprobeerd en met de rozen.
With the dragonfly I tried colouring with a palet. You put the darkers hues on a very smooth piece of plastic (like a sheet). With a lighter hue you pick up the darker hue from the sheet and colour the darker hue on the paper which automatically will fade to the lighter colour from the marker. This I tried with the greens and the pinks.

Na deze testen heb ik een andere eigenschap van de markers uitgeprobeerd op mijn grote goedkope aquarelblok (220 gr/m2). De basis van de markers is het oplosmiddel alcohol. In elke kleurgroep zitten verschillende tinten. Elke marker heeft een lettercode gevolgd door een nummer (1 tot en met 11 maximaal). Hoe hoger het nummer hoe donker de tint én hoe minder alcohol erin zit. De lagere nummers in elke groep bevatten dus meer alcohol. De blender is kleurloos dus daar zit alleen maar alcoholoplossing in. After these tests I tried another characteristic of the markers on my cheap and big aquarel paperblock (220 grams). The base of the markers is containing the solution alcohol. In each colourgroup there are several hues. Each marker is numbered (1 up to 11 at max). The higher the number the darker the hue is and that has lesser alcohol. The lower numbers contain more alcohol. The blender is colourless, so it is 'pure' alcohol solution.

Als je met de blender over een andere kleur gaat, duw je letterlijk de kleur door het papier heen waardoor het aan de voorzijde minder zichtbaar is. Zo kun je ook mooi foutjes, zoals het kleuren buiten de lijnen, mee wegwerken. Hoewel je dan wel heel vaak over het foutje heen moet 'stempelen' met de blokpunt. Het leuke is dat je dit goed kunt doen als de kleur ook geheel is opgedroogd. If you colour with the blender on top of another colour, you litterally push the colour through the paper and make the colour less visible on the front site. This way you can make mistakes, like colouring outside the lines, go away. For this you have to stamp with the chisel nib on the mistake several times. The fun thing is you can do this eventhough the colouring is already dry.


Het geinige is dat ook de lichtste kleuren dit effect geven. Je kunt zo een lichte kleur op een donkere kleur 'leggen'. Dit kan werkt als het opgedroogd is én als het nog vochtig is.
In de proef met het wolkje heb ik eerst de 2 blauwen verzadigd over elkaar heen gekleurd en daarna in de wolk-vorm de lichtste ijsgrijze (IG1) erover heen gekleurd. Het effect is leuk: vaag-vlekkerige lichte wolk in een blauwe omgeving.
Ook met de Goud Bruine 6 (GB6) ben ik over andere kleuren heen gegaan. Deze licht-okerkleur drukt ook heel veel andere kleuren weg. Geinig om hier proefjes mee te doen!
Another fun thing is even the lightest colours of each group can do this effect. In this way you can lay a lighter colour on top of a darker one. This works on dry and on wet coloured parts.
In the test with the cloud I first coloured two blues saturated on top of each other.  After that I went over them  with  the lightest Ice Gray (IG1). The effect gives a vaguely spotted cloud in a blue surrounding.
I did the same with the Gold Brown 6 (GB6) on top of other bright colours. And on most of the colours it had the same effect. This yellow brown does press a lot of other colours through the paper. I think it's quite some fun to try this !

Na deze proefjes ben ik natuurlijk ook op kleurplaten en op een getanglede tekening gaan kleuren. Het overlopen van markers binnen eenzelfde kleurgroep of juist via andere kleurgroepen heb ik lekker uit zitten proberen.
Dat de kleuren door het papier heen 'lekken' bij meerdere lagen, zie je bij de linker scan van de monotangle Arukas. Ik had de volgende kleurplaten op het papier van het grote blok gelegd en ... de gebruikte blauw drukte dus goed door. Sandra Strait maakt van dit effect zeer veel gebruik bij het maken van "Bleedthrumanades". Zie http://lifeimitatesdoodles.blogspot.nl/p/what-is-bleedthrumanade.html
After these tests I tried colouring on templates and on a tangled drawing, ofcourse. I freely practised the blending in one and between more colour groups. 
That colours are 'leaking' through paper when you apply more than one layer, you can see on the left scan of the monotangle Arukas. I used this paper underneath other sheets of paper during colouring and the used blue is to be seen on this paper. Sandra Strait makes good use of this effect making "Bleedthrumamades". See http://lifeimitatesdoodles.blogspot.nl/p/what-is-bleedthrumanade.html

Op Facebook zag ik in de loop van de afgelopen weken ook een groep waar het kleuren met alcohol markers wordt geoefend : Kit and Clowder. De Australische dame heeft een webshop waar je cursussen online kunt kopen en bekijken. Ze geeft dan ook advies voor de betere toepassing van alcohol markers zoals Spectrum Noir en Copic's.
Alcohol markers worden veel gebruikt bij het inkleuren van gestempelde afdrukken voor het maken van kaarten. Ik heb dus veel 'gratis' (oeps, dus illegale) digitale stempels (of ook wel kleine kleurplaten ;-) ) gedownload en ben op kopieerpapier gaan zitten tekenen. Elk plaatje heb ik op een kwart van een A4 afgedrukt, dus de grootte is een A6 (maximaal 10 x 15 cm). Het kleuren binnen de lijnen moet ik ook nog iets meer gaan oefenen. De technieken zijn geinig om het 'in het echíe' te bekijken.
During a couple of weeks I noticed on Facebook a group where colouring with alcohol markers is practised: Kit and Clowder. The Australian lady has a webshop where you can buy online courses. She gives advice for better use of alcohol markers like Spectrum Noir and Copics.
Alcohol markers are widely used for colouring stamped prints to make cards. Therefor I downloaded many 'free' (so illegal) digital stamps (or you can say small templates ;-) ) and started colouring on A4 copierpaper. Each picture I printed on a quarter of an A4, so the size is A6 (at max 10 x 15 cms). Colouring between the lines I have to practise too. The see the techniques in real life is fun to do.

Hier zie je mijn resultaten. Helaas heb ik geen echte huidskleur-markers dus ik heb de gezichten maar wit gelaten. Je snapt vast wel dat ik deze kleuren op mijn verlanglijst zet voor mijn verjaardag in januari ;-)
Here are a few of my results. Unfortunately I do not have real skin tone markers, so I left the faces white. You probably will get that I put these colours on my birthday list coming Januari ;-)
Al met al, ik ben weer lekker bezig geweest en wens jullie weer veel tangle en kleurplezier! All and all, I was really enjoying myself and wish you much tangle and colouring fun!

groetjes greetings van Arja

woensdag 19 november 2014

update?


Het is alweer een tijd geleden dat ik mijn vorige blogvulling deed. Toen was dat in een periode dat ik door teveel spierspanning in mijn nek, rug en schouders voor een tijd uit de running was. Daarna heb ik geen tijd meer genomen om deze blog up-to-date te houden.
It has been awhile I posted my last blogpost. Then I was at home due to too much tension of my muscles in my shoulder, neck and top of my backbone. After that I didn't take time to keep this blog up to date.

Helaas is er nu wéér een ziekteperiode waar ik in zit: Ik ben helaas overspannen. Aangezien dit langer kan duren, zijn mijn workshop data die ik mij voorgenomen had voor het merendeel teruggedraaid. 
Unfortunately again I am stuck at home: I am stressed out.
Because this will take quite a bit longer I withdrew my workshop dates I hoped to do.

Als ik fit genoeg ben, wil ik komende zaterdag 13 december een Basis Workshop Zentangle(R) geven, met daarop volgend een Vervolg Workshop op het gebied van verfraaiingen en extra schaduwtips.
Ik heb ondertussen al één aanmelding, dus - wederom met de kanttekening van mijn gezondheid - die wil ik proberen door te laten gaan.
When I think I am up to it, I hope to give a Zentangle Basic and Follow-up Workshop on Saturday december the 13th. The follow-up will be about embellishments and extra shading work.

De volgende workshopdata zullen in het nieuwe kalenderjaar 2015 zijn: februari en maart.
Next workshop dates will be in the new year 2015: February and March.

Hieronder plaats ik werk wat ik gemaakt heb sinds mei dit jaar. Oh ja, ook een nieuwe tangle met inspiratie uit Denemarken!
Underneath I show you work of this year since May. Oh and a new tangle - inspiration from our holiday in Denmark!

Ik hoop tot ziens in de (nabije) toekomst.
Hope to see you in the future!

tangle groetjes/greetings, Arja

 

dinsdag 17 juni 2014

kleurrijke ZIA's met Gelly Rolls / colourfull ZIAs with Gelly Roll

Tsja, bij het aanvullen van mijn blog kom ik nog een stukje bericht tegen wat nog afgemaakt moest worden: bij deze!
Well, during filling my blog with recent material I found something what had to be finished once: Here it is!

In de kerstvakantie van 2013 heb ik een set van 64 Gelly Rolls van Sakura besteld en binnen gekregen. Die moest ik natuurlijk uitproberen!
Wat erin zit: Klassieke gelpennen, Metallic, Moonlight, Stardust en Zilver en Goud-schaduw kleur pennen. Op wit en op zwart papier heb ik de kleuren verdeeld in een kleurencirkel (eh, ongeveer cirkel ;-) ). Helaas heb ik geen blacklight bij de hand, anders had je nog kunnen zien dat enkele van de Moonlight gelpennen oplichten als je het daarmee beschijnt. In the Christmas holidays of 2013 I ordered a set of 64 Sakura Gelly Rolls. I had to try these when they arrived!
What's inside: Classic Gelpens, Metallic, Moonlight, Stardust and Silver and Gold Shadow colour gel pens. On white and black paper I divided the colours in the colourwheel (eh, sort of circle ;-) ). Unfortunately I don't have a blacklight, otherwise I could have shown you that some of the Moonlight Gelpens gave their own shine as a reaction to that. 

Daarna lekker zitten combineren met mijn Spectrum Noir alcoholmarkers op een aquarel tekenblok (A3). Ik heb de markers verdeeld in blauwe tinten en rode tinten en maakte daarvan 2 'vlekken'. Daarna heerlijk uitgeprobeerd met soortgelijke tinten in Gelly Rolls. Na een middagje tekenen zo was ik weer heeerlijk ontspannen en mijn koppijn wat gezakt.
After this I combined my Spectrum Noir alcohol markers with it on aquarel drawing paper (A3). I divided the markers in blue hues and red hues and made with these 2 'spots'. Then I tried the same hues of the Gelly Rolls on it. After this afternoon filled with drawing I was relaaaxed and my headache had become less.


Heh dat was lekker tanglen toen. Love that tangling effect.

Tangle groetjes greetings van Arja

maandag 16 juni 2014

kleurige uitprobeersels / colourful try-outsOp het ART Specially Stempel Event 2014 hadden we dit jaar als buren de dames en een enkele heer van KiCoStamps (http://www.kicostamps.nl). On the ART Specially Stamp Event 2014 we had ladies and a single gentleman of KiCo Stamps (http://www.kicostamps.nl) as our neighbour.

Marja Visser, lid van het Designteam van KiCoStamps (zie http://kicostamps.blogspot.nl/search/label/Art%20Quest%20Cement) gaf op de Stempelbeurs 2014 van Art Specially op 5 en 6 april vele malen een make & take met Art Quest Cement. Dit "Cement" is een soort rubberfoam-PASTA wat je door een sjabloon op een vel kunt smeren. Als je het dan laat drogen (met een föhn) zwelt het Cement op en krijg je dus een 3D effect in de vorm van het plaatje van het sjabloon. Dit werd daarna met Glimmermist (kleurspray) besproeit waardoor er mooie kleurige kaarten als resultaat ontstonden. Deze kleurspray werd óf vóór het Cement óf na het Cement op de kaart gedaan, dus het figuur van het sjabloon komt dan mooi naar voren in het wit of juist in kleuren. Marja Visser, member of the design team of KiCoStamps (see http://kicostamps.blogspot.nl/search/label/Art%20Quest%20Cement ) taught how to use Art Quest Cement with Make & Takes. This "cement" is a kind of rubber foam PASTE which you can smear on a piece of paper with the use of a stencil. If you let it dry (with the use of a warm airblower) the Cement will swell and you'll get a 3D effect with the shape of the picture of the stencil. This was sprayed with Glimmermist (colour spray) before or after with a colourfull result. The Cement picture popped out nicely white (sprayed before) or in colours (sprayed after).

Er bleven veel proefstukjes over van de Make&Take en ik heb vriendelijk gevraagd of ik een (flink) aantal van die kaartjes mocht gebruiken om er op te tanglen. Dit mocht, ik blij, want het zijn hele mooie kaarten! Hieronder 6 van die kaartjes die ik tot nu toe met Sakura's Microns en Gelly Roll gelpennen heb betekend en beschaduwd met kleurpotlood, Zenstone (Zentangle.com) en wit krijtpotlood. Many demo pieces were left of this Make&Take and I asked (very politely) if I could use those to try and tangle them. I was allowd, happy me, because they look very lovely without tangles). Underneath you'll find 6 of those cards I tangled so far with Sakura Microns and Gelly Roll gelpens and shaded with colour pencils, Zenstone (Zentangle.com) and white charcoil pencil.


De eerste kaart die ik uitprobeerde, met alleen de Glimmermist, was deze: Ik begon op de beurs met mijn Sakura Micron 01 Squid te tanglen (de kaviaar-achtige bolletjes met inktvis-tentakels). Dit om mijzelf en Marja te laten zien of highlights met de Zenstone en de charcoil potlood gemaakt kon worden. Dit lukte! Thuis ben ik verder gaan proberen met Gelly Rolls van verschillende soorten (Moonlight, Metallic) maar ook met verschillende Microns (zoals de sepia en de bruin, naast groen en paars). Ik heb deze kaart organisch getekend, dit wil zeggen: van het één kwam het ander, zonder plan en zonder strings. Lekker Zen :-). The first card I tried, with only Glimmermist, was this one: I started on the Stamp Event with my Sakura Micron 01 tangling Squid (the caviar like spheres with octopus (squid)- like tentacles. This to show myself and Marja if highlights with the Zenstone and charcoil pencils would work. It did! At home I went on trying Gelly Rolls of different kinds (Moonlight, Metallic) but also with my Microns (like the sepia, brown, next to the green and purple). I drew this card organicly, this means: from one pattern grew another, with no plan and no strings. Enjoying the Zen :-).


Na deze kwam de pijltjeskaart: de witte pijlen met halve cirkels erin heb ik getangled met een combinatie van Aroz en Schway.
Daarna de groene kaart die 'water'achtig ge'cement' en getangled is, de 'rommelige' kaart getekend met verschilende patronen en verschillende pennen. Daarna de paars/roze-kaart met golfjes en cirkels in cement. Als laatste tanglede ik met vooral veel gebruik van mijn sepia en bruine Micron en rood en roze Gelly Rolls een soort van rozet met linten. Klik op de plaatjes om de foto's vergroot te kunnen zien.
Then I did the arrows card: the white arrows with half cirkels in it I tangled with a combination of Aroz and Schway.
After this came the green with 'waterish' 'cemented' and tangled card, then the a-bit-'messy' card with several patterns and various Sakura pens. As fifth the purple/pink card with waves and circles in cement. The last one tangled was with much use of my sepia and brown Micron and red and pink Gelly Rolls: a kind of roset with bindings. Click on the pictures to see the larger version of it.


Ik vond het heel leuk om dit eens uit te proberen. Ik heb nog meer kaarten liggen, dus ik kan nog ff door. Wie weet zie je het later nog eens terug op deze blog.
I enjoyed making these very much. I have more cards waiting, so I can go on for a while. Who knows you'll see them on this blog.

tangle groetjes greetings, Arja


zondag 25 mei 2014

workshop data juni en juli 2014 / new workshops

Jaaa!! Nieuwe data op een nieuwe locatie !

voor alle workshops geldt:

  • Leeftijd van 8 tot 108 jaar,
  • Voor tussendoortjes en drinken wordt gezorgd,
  • Per dagdeel kost de workshop 25 euro.
  • Twee workshops op één dag kan ook - neem een eigen lunchpakketje mee.
  • Aan het eind van de workshop contant betalen.
  • Heb je ergens anders een basiscursus gevolgd? Neem zelf je kleine kit mee voor een vervolg workshop.
  • Alle workshops zijn in Gouda, goed bereikbaar met OV en genoeg ruimte om gratis te parkeren in de directe omgeving.

Voor elke Basis Workshop geldt: alle materialen nodig zijn inbegrepen + om thuis verder te oefenen.

Ook goed toegankelijk voor minder-validen met bijvoorbeeld een rolstoel.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
zaterdag 7 juni 10 - 12 uur: Basis Zentangle 106-1 - basiskennis en vaardigheden Zentangle tegel tekenen met een eerste serie van 10 basis patronen.zaterdag 7 juni 13 - 15 uur: Vervolg workshop Zentangle 106-2 - verfraaiingen & eerste schaduw uitbreiding plus een tweede serie van 10 basispatronen in een Zentangle Geïnspireerd Kunstwerk (de zgn. ZIA) met behulp van een sjabloon. Neem je eigen Zentangle spullen mee van de Basis Workshop

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=zaterdag 28 juni 10 - 15 uur: WorkshopDAG Stempelen a la Escher & Zentangle - zelf stempels & afdrukken maken en 's middags in-tangle-len met een derde serie van 10 basis patronen. Neem je eigen Zentangle spullen mee van de Basis Workshop
50 euro voor de hele dag - eigen lunchpakket meenemen, voor drinken en tussendoortjes zorg ik, net als de benodigde materialen.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=zaterdag 19 juli 10- 12 uur: Basis Zentangle 106-1 - inhoud gelijk aan die van zaterdag 7 juni.

zaterdag 19 juli 13 - 15 uur: Vervolg Zentangle 106-3 - vervolg: de derde of vierde serie van 10 patronen, maar nu op zwarte tegels, inclusief enkele verfraaiingen & schaduw-uitbreiding. Neem je eigen Zentangle spullen mee van de Basis Workshop


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Aanmelden op elefantangle @ gmail . com (spaties weglaten)