vrijdag 8 maart 2013

stempelen - stamping (1)

Naar aanleiding van de uitnodiging van ARTSpecially Event 2013 ben ik gaan kijken wat ik ooit met stempels heb gedaan. Daar kwam ik door Sonja Bitter aangepaste lesmateriaal tegen (het origineel is van Annemiek Mullenders) en het werk wat ik ermee gemaakt heb en toen begon het weer te kriebelen:
Because of the invitation of ARTSpecially Event 2013 I started looking for what I have done with stamps. I encountered the - by Sonja Bitter adapted (original made by Annemiek Mullenders) - teaching materials and the things I made with it ... and it started itching again ..

Maar eerst wat het lesmateriaal inhoudt:

But first the description of the teaching materials:


4 stempels met hun eigen patroon 4 stamps with their own pattern

Het lesmateriaal bracht het stempelwerk van Escher (ja, hij maakte stempels van aardappels met zijn kinderen) in combinatie met de mozaïeken van Alhambra uit Spanje.

The lesson combined stamping of Escher (yes he made stamps out of potatoes with his kids!) and the mosaics of the Alhambra in Spaine.

We ontworpen eerst stempels zodat we er een vlakverdeling mee konden maken. De stempels moesten allemaal op elkaar en zichzelf aansluiten. Leuke uitdaging.

We first designed stamps so we could divide a surface with lines. The stamps had to be connected to the others or to itself. Nice challenge.

We maakten de stempels van rubber 6 x 6 cm, plakten dat met EZ Mount op acrylaat-plaatjes.

We made stamps of pieces of foamplates of 6 x 6 cm, sticked that with EZ Mount to acryllic plates.

Collega Sonja had van Big & Juicy een flink aantal meerkleurige stempelkussens met sneldrogende inkt aangeschaft en daar gingen we mee 'los'.

Collegue Sonja bought quite a few Big & Juicy multicolored and quick-drying inkt-pads and we 'took off'.

Rijen maken, tegels, hele vlakken. Ik vond het heel erg leuk en heb aan het eind van die lesdag zelf 4 stempels gemaakt. Een aantal resultaten zie je op deze blog-pagina.

We made rows, tiles, whole surfaces. I enjoyed it very much and at the end of the day with lessons I made 4 stamps myself. A few of the results you see on this page.Wordt vervolgd ...

Will be continued ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten