donderdag 21 maart 2013

stempel-stappen / stamps-steps (2)

Ik wil jullie laten zien wat de ontwerp-stappen in het klein zijn bij de vorige keer getoonde stempel-werken.

I want to show you the small steps to design the stamps and images of the previous post about stamping.

Eerst maak je een vierkant met ribben (zijden) die in afmeting deelbaar zijn door 3. De opdracht was een vierkant van 6 x 6 cm. Op 2 cm afstand aan beide zijden van de hoeken werden merktekens geplaatst.

First you begin to make a square with sides you can divide by 3. The original assignment was to draw 6 by 6 cm. squares. On 2 cm distance on both sides of each corner we placed marks.

Voor het ontwerpen teken je een serie vierkanten van de genoemde afmetingen mét merktekens. 

For designing you draw a series of squares like these with the marks.

rechts leeg - on the right empty
 links met een ontwerp nog niet af - left with a design not finished

Daarna verbind je 2 merktekens met elkaar binnen dat vierkant. Dit kan zijn met een rechte lijn, een bocht, een kronkellijn of een hoekige lijn. Natuurlijk kun je deze lijnen ook combineren én ze mogen elkaar ook kruisen.
Alle 2 cm-merkjes moeten zo met minimaal 1 ander merkje verbonden zijn.

After that you draw a line from one mark to the other within that square. You can do this by drawing a straight line, a curve, a wiggely line of a line with corners. Ofcourse you can combine these lines ánd they are allowed to cross each other.

Ik heb ervaren dat verschillende soorten lijnen binnen 1 vierkant het leukste resultaat geven. Er kunnen natuurlijk wél enkele lijnen, voor een deel, parallel lopen. 

I experienced that different kind of lines within one square gives the most dynamique effect. Lines may go parallel (partly) of each other.

Probeer het maar uit. Ik had een groot 5mm-ruitjes-papier voor mijn neus en heb veel kleine ontwerpjes gemaakt van 3 x 3 cm:

Try yourself. I took a 0.5-cm-grid-paper and draw a lot of designes of 3 x 3 cm's:Ik koos voor deze 4 verschillende ontwerpen. Ik heb het rubber op maat geknipt en het patroon met een grote spijker ingekrast. Hierdoor krijg je de iets onderbroken lijnen.

I choose these 4 different designes for stamping. I cut the rubberfoam with scissors and the pattern I made with a big nail. This way you get the broken lines.
Op het vorige bericht over stempelen kon je al veel verschillende resultaten zien. Ik houd vooral van de tegels die we gemaakt hebben. Een tegel maak je door de stempel met 1 hoek naar het midden te houden en een vierkant te maken. Je moet de stempel dus telkens een kwartslag draaien, waarbij dezelfde hoek naar het midden blijft staan. In my previous post about stamping you can see different examples of what I made. I especially love the tiles we made. You make a tile by putting the same corner of the stamp to the middle while stamping in a square. You'll have to turn the stamp for a quarter while the same corner point inwards.

Je ziet dat je 4 verschillende tegels met 1 stempel kunt maken op deze manier. 
Elke stempel heeft 4 hoeken. Door voor elke tegel een andere hoek in het midden te doen, krijg je telkens een ander effect.

Sommige van de gemaakte tegels zijn meer geschikt voor een theedoek (zo saai), de andere zou ik ook wel aan mijn muur in bijvoorbeeld de keuken, badkamer of op de wc willen hebben ;) 

You can make 4 different tiles with one stamp in this way. 
Each stamp has 4 corners. For the 4 variations in tiles you stamp with different corners in the middle. This way you get different effects. 
Some of the tiles I made I think look good on a teatowel (so dull), the others I would love to have on the wall of our kitchen, bathroom or on our toilet ;).

Je hebt vast wel de link gezien met Zentangle? Het zijn "tegels" en het ziet er zo uit als een vierkante Mandala. Op stempel-bericht (3) zal ik laten zien, wat ik er thuis verder mee gedaan heb met deze en met nieuw ontworpen tegels. 

You already noticed the link with Zentangle? These are "tiles" and they look like square Mandala's. In my next stamp-post (3) I will show you, what I did with these and new designed tiles at home.

wordt vervolgd ...

will be continued ...

2 opmerkingen: