zaterdag 5 april 2014

getanglede portretten / tangled portraits

Eind 2013 wilde ik voor mijn moeders 70ste verjaardag (in januari 2014) een getangled portret tekenen. Mijn zwager had mooie portretfoto's gemaakt tijdens een gezamenlijk weekend, dus aan hem de vraag gesteld of hij een mooie foto had. Ja, dat had hij.
At the end of 2013 I wanted to tangle a portrait of my mother because of het 70th birthday (January 2014). My brother-in-law made very beautiful portrait photo's during a weekend with the whole family, so I asked him if he had a nice picture of her. Yes, he had.
Ik heb de foto uitgedraaid op A3-formaat zoals ik 'm wilde tanglen en de overtrek-methode van Leonardo da Vinci toegepast. Dat is:
-   gaatjes prikken langs belangrijke lijnen in het gezicht (en de kleren)
-   fotoafdruk met gaatjes op een leeg blad leggen
-   met potlood de gaatjes als stippen overbrengen op het witte papier
-   de stippen met potloodlijnen verbinden tot het uiteindelijk gezicht.
I printed the picture in A3 size, the size I wanted to tangle it and used the coping method of Leonardo da Vinci. That is:
- make holes along the most important lines of the face (and clothing)
- put the dotted print on top of an empty piece of paper
- with pencil I drew every hole on the white paper underneath
- I then drew a line through the dots to make the face.

De volgende stap was patronen tekenen met de verschillende fineliners: zwarte Micron 01 (het haar), huidskleur roze, rood en paars (Stabilo fineliners .88, rood ook met de Micron 01 voor de mond). Deze laatste twee zijn de favoriete kleuren van mijn moeder. Next step was to draw patterns with the various fineliners: black Micron 01 (hair), skin tone pink, red and purple (Stabilo fineliners .88, red also with Micron 01 for the mouth). These last two are the favourite colours of my mom.

Helaas stopte het werk aan dit portret in januari door mijn flinke winterdepressie. Daarna vroeg mijn reguliere werk ook veel aandacht om weer op te pakken, dus het tekenen kwam even op een lager pitje te staan. Unfortunately I stopped working at this portrait in January due to my severe winterdepression. After that my regular work asked much attention too, so drawing wasn't the thing that I did first.

Die 70ste verjaardag haalde ik dus niet. Toch kwam er nog een ander moment waarop ik één of beter gezegd 2 portretten kon (af-)maken: Mijn ouders waren in maart 45 jaar getrouwd! Dat was een goede reden om het werk weer op te pakken en aan dezelfde zwager ook een foto van mijn vader te vragen. I didn't make the 70th birthday. But another event was coming for which I could do the portraits or I should better say 2 portraits: My parents would be married for 45 years in March! That was a very good reason to pick up drawing again at the same portrait, but also to ask my brother-in-law for a picture of my father.


Dus met goede moed heb ik het portret van mijn moeder verder getangled op de achtergrond na en begonnen met dat van mijn vader: So I went on tangling the portrait of my mother and started to make my father's.
Ook deze op dezelfde manier overgetrokken (zie foto hierboven voor de achterzijde). Daarna dezelfde tangles op dezelfde plek in het gezicht en zo mogelijk ook in de kleding toegepast. Alleen de kleuren zijn anders: Sepia en bruin voor het haar (Micron 01), huidskleur roze, bruin en rood (Stabilo fineliners .88). Ook deze laatste twee zijn weer de favoriete kleuren van mijn vader (ooit door hem gezegd tegen mijn kinderen). In the same way I copied my father's portrait (see picture above for the backsite). Then I tangled the same patterns on the same parts of the face and where possible also in the cloting. Only I used different colours: Sepia and brown for the hair (Micron 01), skin tone pink, brown and red (Stabilo fineliners .88). These last two are the favourite colours of my father (he mentioned once to my children).
In het weekend dat we het 45 jarig huwelijk vierden heb ik de beide portretten een bijna gelijke achtergrond gegeven met de tangle Partay in hun eigen favoriete kleuren én met het getal 45 in beider werk én de leeftijd van beiden erbij, maar wel zo dat het niet opvalt ;-) natuulijk.
Ze vonden het beiden (na even gewend te zijn aan de afbeelding) beiden mooi en apart :-) Daar was ik blij mee.
In the weekend we celebrated their 45 years of marriage I tangled both portraits to finish them with equal background with the tangle Partay in their own favourite colours wíth the number 45 ánd their age, but these last numbers I have written so that it isn't to be see to clearly ;-) ofcourse.
They both (after getting used seeing their portrait tangled) thought the portraits were beautiful and different :-) I was happy with that.
 tangle groetjes / greetings from van Arja

Geen opmerkingen:

Een reactie posten