maandag 28 april 2014

Stempel Workshop januari / Stamp Workshop January

Zaterdag 4 januari 2014 gaf ik een stempel workshopdag. Met wel geteld 1 deelnemer: Mariska. Maar dit drukte de pret in het geheel niet. We hebben samen heerlijk stempels zitten maken en hebben vele afdrukken gemaakt, zoals je hieronder zult zien. 

Eerst ontwerpen op ruitjes papier, daarna uitwerken op rubberplaat van 6 x 6 cm. Die hebben we met Mount-materiaal aan acrylplaten kunnen vastkleven en daarna konden we met de Big & Juicy kleuren-inktkussens en de kleine inkt-kussentjes ons helemaal uitleven.
Zelfs een stempeldoosje hebben we gemaakt. 
Saturday January 4th I gave a stamp workshop day. With no less than 1 participant: Mariska. But it wasn't less fun at all. We stamped together whole heartedly and made many prints, as you will see underneath this text. 
First we designed on grid paper, then we drew the designes on foamplate cut into pieces of 6 x 6 cms. These we mounted with mounting material on acrylic plates and with the Big & Juicy multi coloured inkpads and some smaller colourfull ink pads we went crazy.
We even stamped and made a stamp box.

Na het stempelen kwam het intekenen met tangles. Hiervoor gebruikten we de Micron 01 fineliners in verschillende kleuren, maar ook de Stabilo finleliners .88 en kleurpotloden om te schaduwen had ik staan.
After stamping we tangled and coloured. For this we used the Micron 01 fineliners in different colours, but also Stabilo fineliners .88 and colour pencils for shading.

Ontwerpen: Designing:


De gemaakte stempels, nu kunnen we gaan stempelen! The stamps we made, now off stamping!
Het stempel doosje: The stamp box:En als laatste een serie van een door mij ingetanglede en beschaduwde vierkante Zendala. And as last a series of a tangled and shaded squared Zendala.

tangle- en stempel-groetjes van Arja
Tangling and stamping greetings from Arja

Geen opmerkingen:

Een reactie posten