zondag 27 april 2014

het begin van 2014 / start of 2014

Pfoei, wat was dat weer een ander begin dit nieuwe jaar: Vlak voor de Kerstvakantie voelde ik het al aankomen: de Winterdepressie. Direct aan de bel gehangen voor lichttherapie die mij was toegezegd, helaas geen reactie gekregen. In de vakantie ging het redelijk goed op een enkel griepje na - zie ander blogbericht. Pfew, that was a totally different start of this new year: Just before our Christmas holidays I felt it was coming nearer: the Winterdepression. I instantly called for the light therapy which they said I could do. Unfortunately I didn't get any reaction. The holidays went by with not so much damage except for a flu - see different blog posting.
De eerste werkdagen na de vakantie zat ik daardoor zo diep in de put, dat ik nergens zin in had, behalve dan in bed liggen en knorrig overal op reageren. Dat is dan ook te zien aan de keuze van de gestempelde vierkante Zendala's die ik in die week maakte bij het slapen gaan. Lekker donkere keuzes.
The first few days after the holidays I sunk into the depth so that I didn't feel like doing anything except for staying in bed and give grumpy reactions of anything. That is to be seen at the choice of the stamped squared Zendalas I made that week before going to sleep. Nice dark choices.


Dat was natuurlijk geen houdbare situatie, dus wederom gebeld voor lichttherapie. Nu kon ik wel terecht. Dus in de tweede en derde week zat ik elke werkdag 's ochtends 30 minuten voor een koud-licht-bak. Ik moest er zo mogelijk elke minuut een aantal keren in kijken. Ik mocht in die tijd dan wel lezen of schrijven óf ... tekenen! Dat werd dus tanglen. I couldn't keep it that way so again I called for light therapy. Now there was room for me. So in the second and third week every working day I was sitting in front of cold light for 30 minutes. I had to watch at it a few times every minute. In the mean while I was allowed to read or write ór ... draw! That was tangling time for me.

Één van de tekeningen die ik getekend heb, was een groter werk van 18 bij 24 cm om te verdelen tot ATC'tjes van bijna 6 tot ongeveer 9 cm (2,5 bij 3,5 inch) groot. Hier heb ik eerste een hele lange string gemaakt en daarna ben ik de vlakken op een organische manier gaan vullen. De ATC's waren een opdracht voor een swap (een ruil) voor de Dutch Zentangle Swappers via www.swapbot.com. De opdracht was een organische tangle te tekenen op ATC formaat en het moest zwart, groen en wit zijn.
One of the drawings I tangled, was a bigger work of 18 by 24 cm to divide it up to ATCs of about 6 by about 9 cm (2.5 by 3.5 inch). On it I made a large string and in the several parts I tangled organicaly. The ATCs were a challenge for a swap for the Dutch Zentangle Swappers through www.swapbot.com. The assignment was to draw an organic tangle on ATC size and it had to be black, green and white.


Hieronder heb ik ge-experimenteerd met bruintinten die ik tijdens die halve uren heb getekend in etappes. Ik heb dit getekend in mijn A6 dummy. In beide heb ik geen kader getekend, maar in die van 20 en 21 januari AH-226 heb ik vanuit de 4 hoekpunten meteen een lijnenspel (string) getekend. AH-227 heb ik met een dubbele potlood (aan elkaar geklemd met een elastiekje) een string getekend en ben ik tussen die dubbele lijnen gaan tanglen. Ik heb de sepia en de bruin van de Sakura Pigma Micron 01 gebruikt én de lichte en donkere bruin van Stabilo fineliners .88. Het schaduwen heb ik gedaan met een HB potlood. At these ZIAs I experimented in parts with browns during the half hours. I made these in my A6 dummy. In both drawings I didn't use a border, but in the tangle of the 20th and 21st January AH-226 I drew a string directly from the 4 dots in the corners. AH-227 I drew a string directly with a double pencil (attached to eachother with rubber band) and tangle in between the lines. I used the sepia and the brown Sakura Pigma Micron 01 ánd the light and dark brown Stabilo fineliner .88. The shading I did with a HB pencil.Ik vond beide ZIA's zo leuk dat ik ze op foto-papier heb uitgedraaid en ze in witte houten fotolijstjes heb gedaan. Ze staan nu nog steeds (april 2014) op onze dressoir in de woonkamer :-) I liked both ZIAs so much that I scanned them and printed on photo paper and put them in white wooden frames. They are still (April 2014) on our dressoir in our livingroom :-)
Toen ik de dag erna terugkeek, dacht ik dat het misschien wel mooi zou zijn als ik behalve een schaduw in grijs ook met donkerbruin een extra diepte eraan kon geven. En dat werd ook zo. Ik ben hier weer erg blij mee hoe dit gelukt is :-) When I looked back the day after , I thought it would be nice to put an extra shade on it with browns to give it extra depth. And it succeed. I am very happy with how this turned out :-)
In de tussentijd had ik van 'CZT-headquarters' ook de nieuwe Renaissance-tegels binnen gekregen. Die moest ik natuurlijk óók proberen! De tegel is getint, vandaar dat het ook wel een 'tan tile' genoemd wordt. Dit papier komt uit Amerika, net als de zwarte tegels, in plaats van uit Italië zoals de witte tegels. Het is iets dunner en het oppervlakte beschadigd sneller als je er vaker op dezelfde plek overheen tekent. In the meanwhile I got the new Renaissance tiles from 'CZT headquarters'. I had to try them ofcourse. The tile is tan, that's why it is called a 'tan tile'. This paper is coming from America, just like the black tiles, instead of Italy like the white tiles. It is a bit thinner and the surface is a bit more easy to damage if you draw often on the same spot.

Ik heb hier verschillende manieren van tekenen met kleur gebruikt. De tangle Jambalee van Kelley Kelly op de foto bovenaan heb ik met de sepia Micron pen getekend en het donker en lichte schaduwwerk met bruine en witte potloden gekleurd. Dat geeft een mooi en teer effect. De 'Nzeppel rechts onderaan de foto is eerst getekend met ook de donkerbruine sepia Micron pen, maar daarna ingekleurd met de sepia en de bruine Micron én een witte gelpen van Sakura. Dit vette effect is ook errug mooi op de nieuwe tegels. In de Oof links om de lege lus heen heb ik beide soorten van kleuren gecombineerd: de bollen heb ik met kleurpotlood ingekleurd en de stervormige vierkanten met de bruine Micron 01.
Leuk om dit als combi zo te zien. I used different ways of drawing with colours here. The tangle Jambalee of Kelley Kelly on the picture on top I drew with a sepia Micron pen and made the shades with brown and white pencils. This makes a very subtle tone. The 'Nzeppel right on the bottom I drew first with sepia Micron, but after that I filled the shapes with the sepia and the brown Micron ánd a white gel pen of Sakura. This bold effect is beautiful too on this new tile. In the Oof on the left around the empty space I used both ways of colouring: the bulbs I coloured with colour pencils and the star shaped squares with the brown Micron 01. Fun to see how this worked out as a combo.

Tangle groetjes / greetings from van Arja

Geen opmerkingen:

Een reactie posten