vrijdag 19 april 2013

stempel serie/stamp series (3)


stempel-tiles en Zentangle / stamped tiles and Zentangle 

Hieronder komt mijn overzicht van veel tot nu toe gemaakte stempelafdrukken getekend met Zentangle patronen, tangles. Een combinatie met kleur of andere media wordt in Zentangle een ZIA - Zentangle Inspired Art (Zentangle geïnspireerde kunst) genoemd. Een pure Zentangle is namelijk alleen zwart (fineliner of andere pen) op wit (papier) of andersom met schaduw (potlood).
Underneath you'll find a view of much of work I made so far of stamped-prints which are drawned with Zentangle patterns, tangles. A combination with color or other media is called in Zentangle a ZIA - Zentangle Inspired Art. A pure Zentangle is only black (fineliner or other pen) on white (paper) of the other way around with shades (pencil).

De beschrijving hoe ik de te gebruiken stempel-afdrukken heb gemaakt, vind je in het vorige bericht.
The description how I made the used stamp-prints, you'll find in the previous post.

Eerst  een stempel-afdruk van 3 x 3 stempels gemaakt met een Big&Juicy-meerkleuren-inktkussen. De lijnen op de stempel kruisen elkaar niet. Je krijgt daardoor een 'luchtigere' afdruk. Ik heb de stempel op verschillende manieren afgedrukt, maar geen enkele keer was dezelfde hoek naar 1 midden gericht. Je krijgt zo een grotere afdruk. In totaal lijkt het wél één tegel, waarin het midden deels symmetrisch is.
First a stamp-print of 3 x 3 stamps made with a Big&Juicy multi colored inkpad. The lines on the stamp do not cross eachother. The result is an 'airy' print. I stamped the stamp in various ways, but none of the made squares have the same corner to one centerpoint. In this way you have a larger print. I an overall view it looks like one tile, in which you see some symmatrical parts.
Ik heb eerst het midden getangled met Crescent Moon variaties: van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. De tangles eromheen zijn Hopscotch en Batik. De patronen heb ik getekend met de Sakura Pigma Micron 01-fineliner, de schaduwen met kleurpotloden van het merk Bruynzeel: paars, roze-paars, rood-roze en oranje. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd de schaduwen in dezelfde kleur te doen als de gestempelde achtergrond.
First I tangled the middle spots with Crescent Moon variations: from outside to inside and from the center to the outsite. De tangles around it are Hopscotch and Batik. The pattern I have drawn with the Sakura Pigma Micron 01 fineliner, the shades are with color pencils of Bruynzeel: purple, pink-purple, pink-red and orange. I tried to match the colors of the shades with the color of the stamped background.


De tweede ZIA heeft ook veel paars, roze-paars en oranje, wederom gemaakt met een Big&Juicy-inktkussen. De tangles heb ik nu getekend met metallic gelpennen. Het origineel glittert dus ook een beetje. De stempelafdruk is in het vierkant afgedrukt, waarvan 1 stempel niet met dezelfde hoek naar het midden is afgedrukt. De gebruikte tangles zijn Ixorus (midden), Floo en Ahh. De schaduwen heb ik gemaakt met kinder-waskrijt van Bruynzeel-Sakura: bruin, oranje en roze.
This second ZIA has a lot of purple, pink-purple and orange too, again made with the Big&Juicy inkpad. The tangles I have now drawned with metallic gellpens. The original shines a bit more than is to be seen on this site. The stamp I have printed in a square, in which one stamp-print did not have the same corner to the center. The used tangles are Ixorus (center), Floo and Ahh. The shades I have made with children wax crayons of Bruynzeel-Sakura: brown,orange and pink.

Deze blauw-groen-paarse ZIA heb ik gemaakt voor mijn man. We zijn 15 jaar getrouwd ondertussen. Het is een oudere stempel-afdruk, ingetekend met glazepennen en een witte gelpen (alles weer Sakura).
This blue-green-purple ZIA I made for my husband. We are married for 15 years now. It is an older stamp-print, tangles are drawned with glaze pens and a white gelpen (again all Sakura).

De hieronderstaande afbeeldingen heb ik in eerdere berichten beschreven, maar niet in de stempel serie. Ik verwijs je hiervoor naar eerdere berichten (met een link naar de pagina).
The pictures underneath I descibed in previous posts, but not in a stamp-series. With every print you'll see the link to the post in which it is desribed.
http://elefantangle.blogspot.nl/2013/04/100.
http://elefantangle.blogspot.nl/2013/04/roys-monotangle-challenges-5-en-6.html
http://elefantangle.blogspot.nl/2013/04/100


Tot de volgende keer weer, tangle-groetjes van Arja
See you next time, tangle-greetings of ArjaGeen opmerkingen:

Een reactie posten